Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Over Israël

Onlangs schreef Henk de Jong opnieuw een studie over het christelijk lezen van het Oude Testament: ‘Efraïm – Gods eerste liefde’. Het heeft mij echt geholpen in mijn nadenken over Israël.

Praktijklokaal
0 Met open armen

Met open armen, zo treden zo’n honderd leden van de samenwerkingsgemeente NGK-CGK Rotterdam Alexanderpolder en van de GKv Rotterdam-Oost hun buurtgenoten tegemoet. Al sinds 2005 loopt er een project rond de plaatselijke voedselbank. Dat werk is sindsdien uitgegroeid tot de officiële stichting Open Arms.

Praktijklokaal
0 Seksverslaving en de kerk

Arjan van Essen, verbonden aan de stichting Living Waters, sprak op een New Wine-conferentie over seksverslaving en dat was de aanleiding voor de start van een gespreksgroep in de CGKv Nijmegen.

NGK-nieuws
0 Kees de Groot promoveert

Op 14 december hoopt ds. Kees de Groot aan de Theologische Universiteit Apeldoorn te promoveren op de studie Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw.

Praktijklokaal
0 Missionaire toerusting als classistaak

Zending gebeurde vroeger in Verweggistan, maar nu steeds meer ook dichtbij. Er zijn in Nederland al tientallen missionaire projecten actief in de eigen buurt. De GKv-classis Dordrecht-Gorinchem wil de kerken helpen bij dat soort buurtprojecten.

Nieuws
0 GKv/NGK-bestuur voor Diaconaal Steunpunt

Het Generaal Diaconaal Deputaatschap van de GKv en de Nederlands Gereformeerde Toerusting stellen aan de synode respectievelijk Landelijke Vergadering voor om een gezamenlijk bestuur te vormen voor het Diaconaal Steunpunt.

Blog
0 Een wazige spiegel

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn achter de rug en niemand die daar rouwig om zal zijn. Het was een beschamende vertoning, waaraan vooral de gekozen president Trump bijgedragen heeft. Dit is dus ook democratie! Dat deze verkiezing verreikende gevolgen zal hebben, kan een kind begrijpen. Maar ik wil het over iets anders hebben: de grote verdeeldheid onder Amerikaanse christenen.

Praktijklokaal
0 De New City Catechism in de leerdienst

In diverse Nederlandse kerken vervangt de New City Catechism (NCC) in de leerdiensten de Heidelbergse Catechismus. Tim Keller, predikant van de Redeemerkerk in New York, heeft in die NCC vier klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften samengevat.

NGK-nieuws
0 Landelijke Vergadering NGK van start

De NGK wordt volwaardig lid van het Steunpunt KerkenWerk (SKW). Daarmee krijgen de plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers toegang tot de dienstverlening van het SKW op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid. Daartoe heeft de nieuwe Landelijke Vergadering (LV) van de NGK besloten.

Achtergrond
0 De bouwstenen van het M/V-rapport

Het deputaatschap M/V en ambt adviseert de GKv-synode om alle ambten in de kerk open te stellen voor vrouwen. Dat is de conclusie van het 75 pagina’s tellende rapport Samen dienen, dat begin november aan de kerken is aangeboden. Het rapport staat op de agenda van de GKv-synode die in 2017 wordt gehouden. OnderWeg brengt twee bouwstenen uit het rapport voor het voetlicht.

1 2 3 30