Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 LV akkoord met GTU

De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes.

NGK-nieuws
0 GKv-synode en LV NGK vergaderen

Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen.

Praktijklokaal
0 Nieuw kinderwerkportal

De website Opkijken.nl heeft een nieuw portal ontwikkeld met materiaal voor het kinderwerk. Het is bedoeld voor iedereen die in de kerk werkt met kinderen van de basisschoolleeftijd en reikt tal van mogelijkheden aan om het kinderwerk in de kerk vorm te geven.

NGK-nieuws
0 Verzoening in Arnhem en Zwijndrecht

Op 12 maart vieren de leden van de GKv Arnhem (Koepelkerk) en de CGK/NGK Arnhem (Kruiskerk) samen het avondmaal. Daarmee wordt het eerherstel van ds. W. Scheele onderstreept, die in 1969 als predikant van de GKv Arnhem werd geschorst en in 1986 overleed.

Praktijklokaal
0 Kinder- en jeugdpastoraat in NGK Dordrecht

Het lijkt vanzelfsprekend: speciaal pastoraat voor kinderen en jongeren, maar het is binnen de kerken nog een tamelijk zeldzaam verschijnsel. In de Open Hof (NGK Dordrecht) is naast het kinder- en jeugdwerk nu ook kinder- en jeugdpastoraat opgezet, waarin het draait om individuele aandacht.

1 2 3 35