Column: Hey, boomer!

Koert van Bekkum | 9 februari 2020
  • Column

Niet gauw verslik ik me bij de ochtendkrant in m’n boterham. Toch overkwam het me onlangs bijna bij lezing van een interview in het Nederlands Dagblad met Fokko Oldenhuis over de fusie tussen NGK en GKv. Zomaar ontsnapte er een fel ‘Hey, boomer!’ aan mijn haag van tanden. Niet netjes natuurlijk tegenover een ouder iemand – een kenner van kerkrecht nog wel. Als deze deskundige vindt dat de nieuw voorgestelde kerkorde alles te veel dichttimmert en de binding aan de belijdenis een tandje minder kan, dan mag hij dat toch gewoon zeggen?

Uiteraard vroeg de krant de makers van de nieuwe kerkorde om weerwoord. Maar ook hun inhoudelijke reactie nam mijn onbehagen niet weg. Voor alle duidelijkheid: dat leden van Oldenhuis’ Tehuisgemeente, met hun aparte positie binnen de NGK en eigen geschiedenis nogal huiverig staan tegenover een fusie met de kerken die hen vroeger het leven zuur maakten, kan ik me levendig voorstellen. Hier passen ootmoed en geduld. Eerst maar eens met elkaar omgaan en kijken of het onderlinge vertrouwen groeit.

Hier passen ootmoed en geduld

Maar wat maakt Oldenhuis zelf nu zo kritisch? Uiteindelijk is zijn kritiek (‘als het gaat om geloof moet je mensen en gemeenten zoveel mogelijk vrijlaten’) meer een persoonlijk oordeel dan gebaseerd op deskundigheid. Blijkbaar heeft Oldenhuis zelf ook een geschiedenis met vrijgemaakte letterknechterij. Maar waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Dan kunnen we daarvan leren en een arm om hem heen slaan.

Dat schept bovendien ruimte om te praten over een nieuwe werkelijkheid die zich voorbij alle haarkloverij met kracht aandient. Veel kerken heten gereformeerd en zijn het onbewust ook. Toch vinden ze het bij alles wat er op hen afkomt lastig richting te vinden. Omdat domweg het kader ontbreekt hoe je de Bijbel daarin moet hanteren. Dan is het buitengewoon behulpzaam dat je afspreekt elkaar eraan te blijven herinneren dat je bij een traditie hoort waarin het geloof duurzaam is verwoord en die je helpt de weg naar de toekomst te vinden. Want als gemeente bij God en zijn Woord blijven gaat niet vanzelf.

Lees vaker columns van Koert van Bekkum en meer aanscherpende en inspirerende artikelen: neem een gratis Proefabonnement (Digitaal of Papier Plus) op magazine OnderWeg.

Over de auteur
Koert van Bekkum

Koert van Bekkum is hoogleraar Oude Testament aan de ETF Leuven; hij doceert ook aan de TU Kampen.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief