Van en voor jongeren: Contact met God

0

Alexander Bosma is sinds kort jeugdpastor in Het Noorderlicht (GKv Wezep). Hij praatte met een vriend, ook jongerenwerker, en zo kwamen ze op het idee om voor de veertigdagentijd een boekje te schrijven voor en met jongeren. Iedere dag in de veertigdagentijd heeft een stukje tekst om over na te denken. Uiteindelijk deden twintig jongeren mee, de overige bijdragen schreven de jeugdpastor en de jongerenwerker samen.

070418 praktijklokaal beeld2Het is een boekje geworden met persoonlijke verhalen, liedteksten en overwegingen uit de Bijbel, cirkelend rond het contact met God. Het is uitgedeeld aan alle jongeren van twaalf tot vijfentwintig jaar en ook beschikbaar in de Scipio-app van de kerk.

Het is een openhartig en eerlijk boekje geworden. Een van de jongeren, Jelle Visscher, schrijft bijvoorbeeld: ‘Het luisteren naar christelijke muziek heeft voor mij meer waarde dan een stuk lezen uit de Bijbel, omdat je met muziek God kan eren met de talenten die Hij je heeft gegeven. (…) Wat muziek voor mij ook beter maakt dan een tekst, is dat muziek een emotie overbrengt. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die heel goed kunnen spreken en op die manier ook emotie overbrengen, maar daar heb ik toch minder mee.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter