Author Leendert de Jong

Leendert de Jong werkt in de media en is hoofdredacteur van OnderWeg.

Interview Jos Douma: ‘Je mag weten dat God er is in de kerkdienst, maar er zijn voldoende middelen om dat ook te ervaren: zingen, bidden, tijd om stil te zijn. (beeld Maarten Boersema)
0

Hier is over nagedacht: de werkkamer van dr. Jos Douma is niet aan huis, maar in een gebouwtje naast ‘zijn’ kerk, de imposante Plantagekerk (GKv) in hartje Zwolle. Het is een soort handelsmerk van hem: over veel dingen nadenken. Hij schrijft daar boeken over (die in een behoefte voorzien). En hij werkt, net zo doordacht, aan presentie op internet en in de sociale media. In een special over geloof, gevoel en ervaring kan een gesprek met hem niet ontbreken.

Trefpunt Peter Sinia: 'Ik denk dat er in 2016 op belangrijke dossiers grote toenadering is.'
0

In 2014 was het zo ver. De GKv-synode in Ede gaf groen licht voor voortzetting van het contact met de NGK in de vorm van ‘samensprekingen gericht op eenheid’. Zo’n jaar na dato zijn er drie samensprekingen geweest. Wat is de stand van zaken?

Interview Victor Kalisher, directeur van het Bijbelgenootschap in Israël: ‘We merken dat het werk groeit.’ (beeld Chris-Jan de Leeuw)
0

Victor Kalisher, directeur van het Bijbelgenootschap in Israël, vertelt hoe het is om met orthodoxe Joden over het evangelie te praten. ‘We vragen: “Maak alsjeblieft onderscheid tussen wat mensen gedaan hebben en wat de Bijbel zegt, wat God doet. Ga met ons die zoektocht aan.”’

Reportage Twee Joodse en twee Palestijnse jongeren tijdens een Musalaha-ontmoeting in de woestijn.
0

Evan Thomas groeide als Joods jongetje op in Nieuw-Zeeland. Daar leerde hij Christus kennen als zijn verlosser. Begin jaren tachtig emigreerde Evan naar Israël. Nu is hij voorganger van een messiasbelijdende gemeente in Netanya, iets boven Tel Aviv. Thomas is bestuurslid van de Musalahabeweging, die zich inzet voor verzoening tussen Joden en Palestijnen. Thomas: ‘Op dit moment is Musalaha niet zo populair.’

1 9 10 11