Author Maarten Verkerk

Maarten Verkerk is onder meer bijzonder hoogleraar filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht.

Column Maarten Verkerk.
0

Twee maanden na de lockdown ging ik in een Veritas-forum in gesprek met Dirk de Wachter, een bekende psychiater, over geluk in onze samenleving. De gespreksleider begon met een persoonlijke vraag: streef jij naar geluk in je eigen leven?

Column 041927 Column 2 foto
0

Hoe komt het toch dat christenen zich wereldwijd aangetrokken voelen tot het populisme? Deze vraag intrigeert mij al langere tijd. In de afgelopen weken kwam ik tot een schokkende ontdekking.

Opinie (beeld Ruslan Danyliuk/iStock)
0

Iemand schreef eens dat we in onze tijd steeds ouder worden, maar tegelijkertijd korter leven. Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdigheid. Als je ouder wordt, dan leef je toch ook langer? Maar deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je beseft dat in onze cultuur het perspectief op de eeuwigheid is verdwenen. Pasen is geen werkelijkheid meer in onze samenleving.

Opinie Restanten van de Artemistempel in Efeze. (beeld Plotitsyna NiNa/Shutterstock)
0

De laatste decennia hebben de bekende woorden van de apostel Paulus over het zwijgen van vrouwen in de gemeente uit 1 Timoteüs 2:9-15 veel aandacht gekregen. Tal van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verschenen over deze verzen. Maar nu werpt een eeuwenoude roman een heel nieuw licht op dit Bijbelgedeelte.

Column 041927 Column 2 foto
0

Wat is het karakter van kerkelijke regels en uitspraken? Vormen ze een vast kader waarbinnen de gemeente zich moet bewegen? Of zijn ze een richtingwijzer die een betekenisvolle lijn van denken weergeeft?

Column 041927 Column 2 foto
0

Ik moet eerlijk bekennen dat Thierry Baudet een snaar bij mij raakt. Hij schildert de contouren van een toekomstige maatschappij.

Opinie Wordt geluk bepaald door gebeurtenissen die in ons geheugen staan gegrift? (beeld portishead1/iStock)
0

Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen van de wereld. We leven namelijk ruim boven het bestaansminimum. De meesten van ons hoeven zich geen zorgen te maken om eten, drinken, kleding en wonen. Toch knaagt er kennelijk wel iets. We zijn, als gelukkigste mensen van de wereld, toch naarstig op zoek naar geluk, misschien wel naar ultiem geluk. Waar draait het nu echt om? Wat heeft geluk met zingeving te maken?

Column 041927 Column 2 foto
0

Op dit moment zijn er grote problemen in de relaties tussen mensen, dieren en planten. Door de activiteiten van de mens is de aarde geen veilige plek meer.

Column 041927 Column 2 foto
0

Als er iets is wat in de Nashvilleverklaring ontbreekt, dan is het wel terughoudendheid uit eerbied voor de Schrift. Een column van Maarten Verkerk.

1 2 3