Author Maarten Verkerk

Maarten Verkerk is onder meer bijzonder hoogleraar filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht.

Column 041927 Column 2 foto
0

Hoe komt het toch dat christenen zich wereldwijd aangetrokken voelen tot het populisme? Deze vraag intrigeert mij al langere tijd. In de afgelopen weken kwam ik tot een schokkende ontdekking.

Opinie (beeld Ruslan Danyliuk/iStock)
0

Iemand schreef eens dat we in onze tijd steeds ouder worden, maar tegelijkertijd korter leven. Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdigheid. Als je ouder wordt, dan leef je toch ook langer? Maar deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je beseft dat in onze cultuur het perspectief op de eeuwigheid is verdwenen. Pasen is geen werkelijkheid meer in onze samenleving.

Opinie Restanten van de Artemistempel in Efeze. (beeld Plotitsyna NiNa/Shutterstock)
0

De laatste decennia hebben de bekende woorden van de apostel Paulus over het zwijgen van vrouwen in de gemeente uit 1 Timoteüs 2:9-15 veel aandacht gekregen. Tal van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verschenen over deze verzen. Maar nu werpt een eeuwenoude roman een heel nieuw licht op dit Bijbelgedeelte.

Column 041927 Column 2 foto
0

Wat is het karakter van kerkelijke regels en uitspraken? Vormen ze een vast kader waarbinnen de gemeente zich moet bewegen? Of zijn ze een richtingwijzer die een betekenisvolle lijn van denken weergeeft?

Column 041927 Column 2 foto
0

Ik moet eerlijk bekennen dat Thierry Baudet een snaar bij mij raakt. Hij schildert de contouren van een toekomstige maatschappij.

Column 041927 Column 2 foto
0

Op dit moment zijn er grote problemen in de relaties tussen mensen, dieren en planten. Door de activiteiten van de mens is de aarde geen veilige plek meer.

Column 041927 Column 2 foto
0

Als er iets is wat in de Nashvilleverklaring ontbreekt, dan is het wel terughoudendheid uit eerbied voor de Schrift. Een column van Maarten Verkerk.

1 2 3