Author OnderWeg

In beeld Adriaan Koops | 29 jaar | woonplaats: Zwolle | kerkelijke gemeente: Opstandingskerk Zwolle-Noord (GKv) |
gelukkig getrouwd, twee schatten van kinderen | werk: docent muziek aan het Greijdanus in Hardenberg, cantororganist Bazuinkerk Kampen-Zuid en begeleider op orgel of piano van diverse koren tijdens concerten.
0

‘In beeld’ laat je aan de hand van acht vragen kennismaken met GKv’ers en NGK’ers. In deze aflevering: Adriaan Koops.

Opinie In het lijden kun je alles verliezen. Toch kun je er vreugde in ervaren, als je de vrucht ervan ziet: een diepe verbondenheid met God. (beeld Andrew)
0

Twee theologiestudenten spraken met Yasir (fictieve naam), een asielzoeker die Christus heeft gevonden. Het gesprek was deel van hun scriptie over 1 Petrus 4:7-19. Petrus roept daarin op om God te verheerlijken door innig lief te hebben, ook als lijden ons deel is. Hoe leest iemand die persoonlijk bekend is met lijden dit Bijbelgedeelte?

Interview 010432 Rianne Stuij
0

Rianne Stuij en Gerdien Doornbos blikken vooruit op hun belijdenis. ‘Als ik straks belijdenis heb gedaan, wil ik graag mijn gaven en talenten inzetten voor de gemeente.’

Interview De belijdenisdienst van Jacko de With in de NGK Langerak.
0

NGK’ers en GKv’ers blikken terug op hun belijdenis. ‘Sinds mijn belijdenis ben ik mij nog bewuster van het feit dat ik christen ben.’

Trefpunt Mirjam Bogerd en haar opa, ds. Gert van den Brink.
0

Dertiger Mirjam Bogerd schrijft brieven met haar opa, ds. Gert van den Brink (91), emeritus predikant in de NGK, over kerkelijke samenwerking en kerkelijke eenheid. Dit is de vierde en laatste aflevering.

Nieuws Het gebouw van de Gkv Ferwert-Hallum.
0

De GKv Ferwert-Hallum wordt opgeheven, omdat de gemeente nog maar zestig leden telt. Eind maart wordt in kerkgebouw De Morgenster de laatste dienst gehouden.

Trefpunt Mirjam Bogerd en haar opa, ds. Gert van den Brink.
0

Dertiger Mirjam Bogerd schrijft brieven met haar opa, ds. Gert van den Brink (91), emeritus predikant in de NGK, over kerkelijke samenwerking en kerkelijke eenheid. Dit is de derde van vier brieven.

NGK-nieuws Maranathakerk
0

Enkele honderden mensen waren op donderdag 5 februari aanwezig op een ontmoetingsavond voor leden van de NGK en de diverse GKv-gemeenten in Bunschoten-Spakenburg. De avond was een vervolg op een avond van gebed en verootmoediging begin 2014.

1 29 30 31 32