Author Paul Smit

Paul Smit (NGK) is jeugdwerker en werkzaam bij het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ).

Jeugdwerk Een gemeenschap die accepteert dat jongeren een eigen benadering
vragen, krijgt vertrouwen. (beeld Jaco Klamer)
0

Er wordt veel onderzoek gedaan naar jongeren en geloof. Allerlei cijfers vertellen ons hoe jongeren met hun geloof omgaan of wat ze van de kerk vinden. Denk aan de jongeren in het onderzoek van Beam, waarover we schreven in nummer 6 van OnderWeg. Zij zeggen tevreden te zijn met hun eigen gemeente, die ze gemiddeld een 7,2 geven. Dat is een mooie uitkomst, maar wat kun je als kerk met de informatie die uit de verschillende onderzoeken naar voren komt? Hoe kun je deze uitkomsten gebruiken om je eigen jeugdwerk te versterken?

Jeugdwerk startup-594090
0

Een betaalde jeugdwerker is meestal een voorbijganger in de gemeente. Voor een paar jaar wordt van hem of haar een bijdrage aan het jeugdwerk gevraagd. Hoe vul je dat in?