Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk Jongens willen graag aan anderen laten zien wat ze kunnen. (beeld Erik Koning)
0

De komende twee nummers willen we in deze rubriek aandacht geven aan jeugdwerk dat zich specifiek op jongens of op meiden richt. In dit artikel ligt de focus op jongens. Het is belangrijk om in het jeugdwerk beide groepen specifiek aan te spreken. Er worden steeds meer activiteiten speciaal voor meiden georganiseerd en soms wordt verondersteld dat het geloof te weinig uitdaging biedt voor jongens. Zou het jongens helpen als we in de kerk stoere activiteiten organiseren?

Jeugdwerk Voorkom teleurstellingen en bereid de aanstelling van een jeugdwerker goed voor. (beeld Lightpoet/123rf.com)
0

Een professioneel jeugdwerker kan het jeugdwerk van de gemeente op een hoger plan brengen. Tegelijk is onze ervaring dat er omtrent jeugdwerkers vaak verkeerde verwachtingen spelen. Voorkom teleurstellingen en bereid de aanstelling van een jeugdwerker goed voor.

Jeugdwerk Een gemeenschap die accepteert dat jongeren een eigen benadering
vragen, krijgt vertrouwen. (beeld Jaco Klamer)
0

Er wordt veel onderzoek gedaan naar jongeren en geloof. Allerlei cijfers vertellen ons hoe jongeren met hun geloof omgaan of wat ze van de kerk vinden. Denk aan de jongeren in het onderzoek van Beam, waarover we schreven in nummer 6 van OnderWeg. Zij zeggen tevreden te zijn met hun eigen gemeente, die ze gemiddeld een 7,2 geven. Dat is een mooie uitkomst, maar wat kun je als kerk met de informatie die uit de verschillende onderzoeken naar voren komt? Hoe kun je deze uitkomsten gebruiken om je eigen jeugdwerk te versterken?

Jeugdwerk 010737 Focusdiensten
0

De klacht dat kerkdiensten niet goed aansluiten bij jongeren en dat jongeren daardoor steeds minder vaak komen, zal velen bekend in de oren klinken. De GKv Hardinxveld-Giessendam bedacht een oplossing: focusdiensten. Gemeentelid en jeugdwerker Anko Oussoren vertelt over dit nieuwe initiatief.

Jeugdwerk startup-594090
0

Een betaalde jeugdwerker is meestal een voorbijganger in de gemeente. Voor een paar jaar wordt van hem of haar een bijdrage aan het jeugdwerk gevraagd. Hoe vul je dat in?

Jeugdwerk (beeld Jaco Klamer)
0

Ben jij als jeugdleider een authentiek voorbeeld voor jongeren? Vanuit de overtuiging dat dat van essentieel belang is voor goed jongerenwerk biedt LEF de zogenoemde Learning Community aan, om jeugdleiders te helpen in deze rol te groeien.

Jeugdwerk In het geloofsonderwijs in de GKv Assen-Zuid wordt gewerkt met buddy’s: elke jongere wordt gekoppeld aan iemand die ouder is. Zo is Annèt buddy van Alice en Alice weer buddy van Christel. (beeld Cees Folkerts)
0

Ik droom van een kerk waar jongeren gezien worden. Ik droom van een kerk waar jongeren hun vragen kunnen delen met mensen bij wie ze zich vertrouwd voelen. Ik droom van mooie relaties tussen jongeren en volwassenen. Relaties waarin jongeren hun geloof, twijfels, emoties en keuzes een plek kunnen geven. Buddy’s zijn een goed begin om die droom waar te maken.

Jeugdwerk Twintigers zijn altijd in beweging. Hun tas is vaker ingepakt dan uitgepakt. (beeld stevepb)
0

Je bent er, maar nooit voor lang. Altijd weer in beweging. Tussen kerk en stad. Tussen studie, stage en werk. Tussen eigen huis en ouderlijk huis. Je tas is vaker ingepakt dan uitgepakt. Echt thuis ben je nergens. Wat moet jij, twintiger, bij de kerk?

Interview Marian Timmermans: 'Je zult verrast zijn hoeveel jongeren zoekend 			zijn.' (beeld Leonard Walpot)
0

Wat mag het kerken kosten? Dat is de eenvoudige maar kritische reactie van religieus trendwatcher Marian Timmermans op de vraag hoe kerken hun jongeren kunnen vasthouden. ‘Zijn we bereid te erkennen dat kerk zijn voor hen een andere betekenis heeft en durven we daarop in te spelen?’

Jeugdwerk Jongeren zijn creatieve, authentieke multitaskers, die flexibel, gelijkwaardig en in een open, informele sfeer willen samenwerken.
0

Jongvolwassenen verbinden aan Christus en de kerk: dat blijkt in de praktijk niet makkelijk te zijn. Hoe komt dat? En wat is er nodig om hen bij de kerk te krijgen en te houden? Vijf principes op een rij.

1 10 11 12 13