Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Belijdenisdienst in de NGK Houten.
0

De NGK Houten wil uitgroeien tot een opleidingsgemeente, waarin vooral jongeren in een professionele setting worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot leiders van de kerk. Dat is één van de speerpunten in het nieuwe visiemanifest Licht aan.

Praktijklokaal 010506 The_Passion-Enschede
0

De zeven gemeenten van GKv, NGK en CGK in Enschede staan in de startblokken om op 2 april (Witte Donderdag) The Passion in hun stad te ondersteunen. Al hun kerkgebouwen zijn die avond open voor ontmoeting en nagesprek met buurtbewoners over de tv-uitbeelding van Jezus’ lijden en sterven.

Praktijklokaal (beeld Alanscottwalker / CC-BY-SA)
0

Steeds weer duikt de vraag op hoever je mag gaan om mensen tegemoet te komen in de avondmaalsviering. Of het nu gaat om aparte bekertjes voor de wijn tijdens een griepepidemie of om de vorm van het brood.

Praktijklokaal In de NGK Voorthuizen-Barneveld kregen de kinderen die naar voren kwamen voor een zegen ook een klein hartje uitgereikt. (beeld Passievoortekstenfoto.nl)
0

Hoe betrek je de kinderen in de kerk bij het avondmaal? In de GKv Assen-Peelo gebeurt dat onder meer door hen uit te nodigen om mee naar voren te lopen en hen in Jezus’ naam te zegenen, schrijft ds. Ernst Leeftink op zijn weblog.

Praktijklokaal 010306 Praktijklokaal Thijs van Vuuren
0

In diverse kerken draaien werkgroepen voor werkzoekenden binnen de eigen gemeente, maar de NGK Amersfoort-Noord zet het anders op: in de wijk Zielhorst is in wijkcentrum ‘t Middelpunt een Jobgroup gestart voor werkzoekenden in de wijk. In een serie van ongeveer zeven bijeenkomsten wordt ingezet op het vinden van nieuw werk.

Praktijklokaal 010306 Praktijklokaal Jeruzalemkerk Urk
0

Op zondagmiddag 8 februari vindt in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een Johannes de Heerdienst plaats, waarin alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen.

Praktijklokaal Net als bij voorgaande gemeenteprojecten biedt het projectboek Samen één voor elke dag een Bijbeltekst plus toelichting voor studie thuis.
0

Op 8 maart begint in de GKv Spakenburg-Noord het gemeenteproject ‘Samen één’. Daarin staat zes weken lang het omgaan met onderlinge verschillen centraal. Het is het nieuwste in de reeks 40-dagenprojecten die begon met ‘Feest van genade’ en die de afgelopen jaren in tal van GKv’s en NGK’s zijn uitgevoerd.

Praktijklokaal De eerste zondagsbijeenkomst trok zo’n 45 bezoekers.
0

GKv-predikant Mark van Leeuwen is sinds kort als kerkplanter aan de slag in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, met de bedoeling om in het Kleiwegkwartier een gemeenschap te vormen rondom het evangelie van Jezus Christus.

1 38 39 40 41