Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Betrek studenten bijvoorbeeld bij het nadenken over de visie van de gemeente.
0

Wat verwachten studenten van de kerk? Dat was de insteek van een onderzoekje van studentenpredikant Tonnis Huttenga in Groningen. En ook de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslân en Drenthe besteedde onlangs aandacht aan die vraag door een reeks interviews met studenten.

Praktijklokaal Aangepaste dienst in de GKv Haren.
0

Een bekend verschijnsel in kerken zijn de ‘aangepaste kerkdiensten’ voor mensen met een beperking. De laatste tijd worden die steeds vaker aangekondigd als ‘kerkdiensten in gewone taal’.

Praktijklokaal 011106 Praktijklokaal - Kampen optie a
0

Je kunt je al snel machteloos voelen vanwege de enormiteit van de problemen rond het milieu. Je kunt ook naast de deur beginnen en in je eigen omgeving de rommel opruimen. Dat deden de kinderen van de NGK Kampen.

Praktijklokaal Caribbean_Petroleum_Corporation_Disaster
0

De gemeente Kampen zoekt kerken die bij rampen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld hun gebouw open te stellen en mensen op te vangen. De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. ‘Natuurlijk willen we meewerken.’

Praktijklokaal Een groot pijnpunt is de doopdienst. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in de geloofsopvoeding, maar wat komt daarvan terecht?
0

Ongeveer twintig mensen gaven op 11 april gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Praktijklokaal 011006 Praktijklokaal - Kooiactie
0

In Leek hebben tieners actie gevoerd voor onderdrukte christenen. Het idee: laat je 24 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Dam in Leek, met enkel water en brood.

Praktijklokaal De gespreksavond wordt georganiseerd door GroeJmee (www.groejmee.nl).
0

In heel wat gemeenten binnen de GKv en de NGK wordt in deze maanden een gespreksavond belegd over seksualiteit en opvoeding. De NGK Heerenveen bedacht een opvallende manier om de avond vorm te geven. De mensen speelden onder meer een soort ganzenbordspel.

Praktijklokaal De NGK Apeldoorn stimuleert haar gemeenteleden om actief mee te denken en te praten in de zoektocht naar ambtsdragers, niet rondom verkiezingen, maar juist op allerlei andere momenten en plaatsen. (beeld Jaco Klamer)
0

‘Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?’ Daar zeggen ouderlingen en diakenen ja op bij hun bevestiging. Maar vaak is daar een moeizaam proces aan voorafgegaan. Dubbeltallen? Daar kom je als kerk vaak niet meer aan toe. Hoe betrek je in die situatie de gemeente bij het zoeken van ambtsdragers?

1 38 39 40 41 42 43