Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Erg weinig kerkenwebsites zijn in orde, terwijl mensen zich juist via internet oriënteren op een kerk om zich bij aan te sluiten.
0

Het CGK-deputaatschap kerk en media heeft de websites van de Christelijk Gereformeerde Kerken bekeken en werd niet blij: maar 15 procent van de websites zijn in orde.

Praktijklokaal (beeld Dphiman)
0

De GKv Den Bosch heeft, in navolging van andere gemeenten, een vertrouwelijkheidsprotocol opgesteld dat gemeenteleden inzicht geeft in wat er gebeurt met de zaken die ze hun ouderling of diaken toevertrouwen.

Praktijklokaal (beeld Kimber Shaw / flickr.com)
0

Internetevangelist Wouter van der Toorn verzamelde in de loop van de tijd tal van filmpjes die in kerkdiensten bruikbaar zijn ter ondersteuning van de boodschap van het evangelie. Op zijn website staan elf filmpjes over Goede Vrijdag en Pasen.

Praktijklokaal Belijdenisdienst in de NGK Houten.
0

De NGK Houten wil uitgroeien tot een opleidingsgemeente, waarin vooral jongeren in een professionele setting worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot leiders van de kerk. Dat is één van de speerpunten in het nieuwe visiemanifest Licht aan.

1 39 40 41 42 43