Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal In de NGK Voorthuizen-Barneveld kregen de kinderen die naar voren kwamen voor een zegen ook een klein hartje uitgereikt. (beeld Passievoortekstenfoto.nl)
0

Hoe betrek je de kinderen in de kerk bij het avondmaal? In de GKv Assen-Peelo gebeurt dat onder meer door hen uit te nodigen om mee naar voren te lopen en hen in Jezus’ naam te zegenen, schrijft ds. Ernst Leeftink op zijn weblog.

Praktijklokaal 010306 Praktijklokaal Thijs van Vuuren
0

In diverse kerken draaien werkgroepen voor werkzoekenden binnen de eigen gemeente, maar de NGK Amersfoort-Noord zet het anders op: in de wijk Zielhorst is in wijkcentrum ‘t Middelpunt een Jobgroup gestart voor werkzoekenden in de wijk. In een serie van ongeveer zeven bijeenkomsten wordt ingezet op het vinden van nieuw werk.

Praktijklokaal 010306 Praktijklokaal Jeruzalemkerk Urk
0

Op zondagmiddag 8 februari vindt in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk voor het eerst een Johannes de Heerdienst plaats, waarin alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen.

Praktijklokaal Net als bij voorgaande gemeenteprojecten biedt het projectboek Samen één voor elke dag een Bijbeltekst plus toelichting voor studie thuis.
0

Op 8 maart begint in de GKv Spakenburg-Noord het gemeenteproject ‘Samen één’. Daarin staat zes weken lang het omgaan met onderlinge verschillen centraal. Het is het nieuwste in de reeks 40-dagenprojecten die begon met ‘Feest van genade’ en die de afgelopen jaren in tal van GKv’s en NGK’s zijn uitgevoerd.

Praktijklokaal De eerste zondagsbijeenkomst trok zo’n 45 bezoekers.
0

GKv-predikant Mark van Leeuwen is sinds kort als kerkplanter aan de slag in de Rotterdamse wijk Hillegersberg, met de bedoeling om in het Kleiwegkwartier een gemeenschap te vormen rondom het evangelie van Jezus Christus.

Praktijklokaal De ouders beantwoorden in groepjes de vraag: (hoe) ontdekt je kind op dit moment het bestaan van God? Het papier wordt doorgegeven waarna de volgende ouder er een vraag, tip of reactie bij schrijft. Uiteindelijk krijgt ieder zijn eigen papier terug, met de reacties en tips van de andere ouders.
0

De NGK Enschede is gestart met gespreksavonden voor ouders die hun kind hebben laten dopen. De eerste avond was bestemd voor doopouders van één en twee jaar geleden, maar het is de bedoeling dat er in het vervolg aparte avonden worden georganiseerd voor doopouders van één, twee, drie en vier jaar geleden. Op die manier ontstaan er vier jaargroepen van ouders die elkaar jaarlijks ontmoeten.

Praktijklokaal In het gesprek na de dienst overheersten de positieve reacties. De gasten waren volgens Ruud de Boer wel kritisch over de nonchalante manier waarop de kerkgangers soms met hun bijbel – ‘onder de stoel’ – omgingen.
0

De GKv Harderwijk heeft tijdens een recente zondagochtenddienst een vijftal moslims ontvangen uit de Turkse moskee op honderd meter van het eigen kerkgebouw. Al sinds 2011 zijn er contacten met de moskee.

1 39 40 41