Jaarabonnement

Abonneer u nu op OnderWeg en haal een bron van toerusting en inspiratie in huis!

Jaarabonnement

  • Abonnementen website 224 nummers, inclusief de extra dikke najaarsspecial
  • ruim 850 pagina’s leesplezier
  • beschouwingen, interviews en reportages rond actuele thema’s
  • rubrieken rond jeugdwerk, missionair kerk-zijn en geestelijk leven
  • prikkelende columns

PLUS: een jaar lang volledige toegang tot OnderWegOnline!

€ 48,50

studenten: € 24,25 | Europa: € 85,- | buiten Europa: € 115,-

Er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij tussentijds opzeggen wordt een deel van het abonnementsgeld teruggestort, met aftrek van € 2,50 administratiekosten.


Gegevens aanvrager

Geslacht :  man vrouw

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Kerkgenootschap

Opmerkingen (optioneel)

Vragen? Bel naar 0343-575027 of mail naar administratie@onderwegonline.nl.