Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Staat, bescherm de kerk

De scheiding tussen kerk en staat is juridisch duidelijk, maar hoort wel poreus te zijn, vindt Bob Wielenga. De kerk kan soms geroepen worden zich te laten gelden op het terrein van de staat. Én andersom.

Blog
0 Israëls landclaim

Laat Leviticus 25 speciaal licht vallen op de vraag of de staat Israël vandaag recht heeft op het grondgebied dat ze claimt? Een blog van Bob Wielenga.

Blog
0 Hermeneutiek van de Tafelberg

In veel GKv-gemeenten wordt naar aanleiding van het synodebesluit om de vrouw in het ambt toe te laten nagedacht over omgaan met de Bijbel. Dat zouden alle kerken en geloofsgemeenschappen moeten doen, vindt Rob van Houwelingen.

Praktijklokaal
0 De dominee op je werk

Henk van Hemmen, GKv-predikant in Emmen, startte een project om een dag mee te lopen op het werk van gemeenteleden. Het leverde leuke reacties op. Zo was hij een dag met een vrachtwagen op pad en stond hij vakken te vullen bij de Jumbo.

Achtergrond
0 ‘Doe er alles aan om de relatie goed te houden’

Als je kind niet meer gelooft, komen er veel vragen op je af. Praat je daar met ‘jouw’ jongere over? Zo ja, hoe doe je dat en hoe vaak? Hoe geef je het verdriet dat je voelt een plek in je leven? Moet je vooral loslaten? Is bidden het enige dat rest? OnderWeg praat hierover met orthopedagoog Yvonne Bijl, die vanuit haar opvoedpraktijk veel bezig is met geloofsopvoeding.

Blog
0 Rechtsstaat?

Er wordt in onze wereld veel geknoeid met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Bob Wielenga vindt in Deuteronomium inspiratie voor hoe het anders kan.

1 2 3 55