Nieuwste nummer

OnderWeg | Jaargang 5 | Nr. 11

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

Thema

 • Jeannette Westerkamp (op de foto met haar kleindochter): ‘Gods rijk is er nu al wel, maar nog niet helemaal. Zomaar voelt dit als gemis. Terwijl de uitdaging is om dit te ervaren als “ergens naar toeleven”.’ (beeld Karen Machielse) ‘Heer, bent U er nu al?’ - Op veel plaatsen gebruikt de Bijbel het woord ‘bruid’ voor de gemeenschap van Gods kinderen. Wat wil dit beeld zeggen en wat betekent het om als bruid te leven in verwachting van de bruiloft? OnderWeg praat hierover met theologe Jeannette Westerkamp. Zij is werkzaam als justitiepredikant.
 • Je mooie uiterlijk als bruid, als gemeente, is wat de heiligen aan goede daden gedaan hebben. (beeld Marc A. Sporys/Unsplash) Over de kerk als bruid van Christus - In de uitdrukking ‘gemeente van Jezus Christus’ klinkt door dat de gemeente van Jezus is, zoals een bruid van haar bruidegom is. De gemeente is bruid van Christus. Dat beeld heeft diepe, oudtestamentische wortels. Hoogleraar praktische theologie Hans Schaeffer bespreekt verscheidene aspecten van dat Bijbelse beeld van het verlangen naar de bruiloft als bruid van Christus.
 • Gertrude Morgan beeldt zich op haar schilderijen af als bruid van Christus, zoals in dit schilderij ‘Jesus is my airplane’. (beeld © 2019 Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Florence) Ben ik bruid van Christus? - In de Bijbel wordt Gods volk de bruid genoemd. In eerste instantie lijkt dat een goede reden om dat beeld niet persoonlijk toe te passen. De Bijbel gebruikt meestal collectieve beelden voor gelovigen. Toch zijn er heel wat christenen geweest die zichzelf zagen als bruid van Christus. Bram Beute bespreekt dit ogenschijnlijke dilemma.
 • 051012 THEMA Reportage foto Aalbers b Leve de grijsheid (3) - Vier 85+'ers delen hun wijsheid over ouder worden. Hannie Aalbers is 90 jaar. Ze vierde afgelopen najaar haar verjaardag.
 • Marijke Harmanny: ‘Maar van de oudere generatie vind ik ook: hun bescheidenheid is hun schoonheid.’ ‘Ook ouderen zitten nog volop in de groei’ - Zolang je leeft, heb je een taak. Elk leven doet ertoe, iedereen is waardevol. Vanuit deze overtuiging bezoekt theologe en pastoraal werker Marijke Harmanny zieken en ouderen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en seniorenwoningen. Ze houdt van ouderen, want ze houdt van ‘de diepte van het leven’.
 • Veel ouderen ervaren het leven als een voortdurend loslaten. (beeld jacoblund/iStock) Ouder worden: loslaten of anders vasthouden - Worden ouderen nog wel gezien en gehoord? Er is volop aandacht voor jeugdbeleid, maar waar is de aandacht voor de oudere in de gemeente?
 • Je wordt gemakkelijker opgetild door de schoonheid van een schilderij, 			een muziekstuk of je eigen dorp. (beeld JohnFScott/iStock) Over de geestelijke opgaven van het ouder worden - Aan de ene kant doen we er alles aan om zo oud mogelijk te worden, maar aan de andere kant willen we zo lang mogelijk jong blijven: de ouderdom schrikt ons af. Er is weerstand om het land van de ouderdom te betreden. Wat is er geestelijk voor nodig om dit land wel binnen te gaan?

 

 

 

Algemeen

 • Juf Ank in gesprek met luizenmoeder Hannah. (screenshot uit de serie) Het sprookje van geloof, hoop en liefde - Het was vorig jaar een complete verrassing dat de NPO televisieserie De luizenmoeder een daverend succes werd. Dit jaar keken opnieuw miljoenen mensen op zondagavond naar het tweede seizoen. Het basisschoolplein bleek wederom het decor waar veel menselijks, al te menselijks, zich afspeelt, waar volwassenen, kinderen, volwassen kinderen en, niet het minst, kinderlijke volwassenen beurtelings schitteren.

 

 

Rubrieken

 • 041612 Redactioneel foto Redactioneel: De breuk - Leendert de Jong bezocht een regioavond over de hereniging van de GKv en NGK. Hij proefde naast instemming en vreugde ook twijfel, pijn, bezwaar, zelfs tegenzin.
 • 041719 Column 1 foto Column: Ongemakkelijke koning - Hoe zou het komen dat Hemelvaartsdag zo’n ondergeschoven kindje is?
 • 041527 Column 2 foto Column: Concreet - De communicatie met onze 9-jarige dochter, die een vorm van autisme heeft, is een ontdekkingstocht, schrijft Dicky Nieuwenhuis.

 • 051104 Praktijklokaal foto 2 NIEUW Digitaal collecteren verovert de kerken - Wie op de website van Givt kijkt, vindt daar een overzicht van kerken en instanties die al gebruikmaken van de Givt-app, waarmee je gemakkelijk digitaal kunt collecteren. Dat zijn er steeds meer. In de afgelopen weken besloot een zevental gemeenten om voortaan ook de mogelijkheid te bieden om via de smartphone geld te geven in de collecte.
 • Voor de begeleiding worden verschillende instrumenten gebruikt, en ook kindermuzikanten kunnen daarbij worden ingeschakeld. Zingen als opmaat van de eredienst - De werkgroep liturgie van de GKv Vlaardingen heeft een nieuwe benadering voor de muziek voor de dienst bedacht: samen zingen.
 • 051004 Praktijklokaal foto 3a Het merk van de kerk - De GKv Alkmaar noemt zich voortaan Kapelkerk. Er is een nieuw logo bedacht en er wordt gewerkt aan een speciale website gericht op niet-kerkelijke mensen.

 • 051118 Stimulans foto 4 Stimulans: Videolessen, geloofsopvoeding, jongeren - De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer videolessen, geloofsopvoeding en jongeren.

 • Sailing pensioner In vertrouwen het roer overgeven - Aan de vooravond van Hemelvaartsdag staan we een ogenblik stil bij de hemelvaart van Elia. En tegelijk bij de gedachte aan onze eigen hemelvaart. Hoe is het om los te moeten laten? Lukt dat? Hoe staat het met je vertrouwen in de volgende generatie, die het roer over gaat nemen? Zal hun dat lukken in de storm van deze tijd? Hoe is het eigenlijk met je vertrouwen in Gods leiding?

 • Bert Loonstra: ‘Als ik over het gezag van de Schrift schrijf, is dat omdat ik het belangrijk vind dat we de jeugd iets meegeven waarmee ze verder kunnen.’ Bert Loonstra laat zich niet nog eens van een thema afbrengen - Bert Loonstra, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), heeft als geen ander ervaren hoe heftig meningsverschillen in een kerkgenootschap kunnen uitpakken. Zijn boek Hij heeft een vriend over homoseksualiteit moest hij in 2005 onder kerkelijke druk uit de handel halen. Sinds 2008 praat hij via zijn blog kritisch vanaf de zijlijn mee over de ontwikkelingen in de CGK. ‘We moeten leren dat de kerk van Christus is.’

 • Op weg naar een huwelijk maakt elk jong stel een ontwikkeling door waarin het zijn eigen keuzes mag maken. (beeld NGDPhotoworks/Pixabay) Trouwen met Jezus - Jezus als bruidegom en de christelijke gemeenschap als bruid. Hoe je dat beeld invult, is mede afhankelijk van jouw ideeën over een bruiloft. Is het die unieke romantische dag waarop alles gericht is op een perfect georganiseerd feest? Of is het een wettelijke formaliteit die je desnoods op maandag voor tien uur gratis kunt vastleggen?