Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Toerusting via internet

De GKv Leidsche Rijn schaft een gemeenteabonnement aan op www.weetwatjegelooft.nl, een kennisplatform over de Bijbel, geloven en kerk zijn, met een groot aantal (video)lessen over onder meer Bijbelse theologie, pastoraat, cultuur en samenleving, ethiek en diaconaat.

Blog
0 Is theologie wetenschap?

Op 3 september opent de TU Kampen zijn academische jaar met een rede van Leendert Verheij: ‘Domineesfabriek of Seminarie? En welke plaats krijgt de wetenschap?’ Bob Wielenga neemt alvast een voorschot.

Blog
0 Armblankes

Lange tijd waren de bedelaars in Zuid-Afrika als vanzelfsprekend zwart. Maar Bob Wielenga ziet de laatste tijd meer ‘armblankes’, en dat roept confronterende vragen in hem op.

Achtergrond
0 De man maakt kleren

OnderWeg publiceerde op 7 juli 2018 een themanummer over kleding onder de titel ‘Mooie kleding eert God’. Het haalde in Willem Molemaker sterke herinneringen naar boven.

Nieuws
0 GKv-predikant Sietse Greving overleden

Tijdens zijn vakantie in Zwitserland is ds. Sietse Greving (39) door een ongeluk in het water om het leven gekomen. Hij was getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2011 als predikant verbonden aan zijn eerste gemeente: de Kapelkerk, GKv Alkmaar.

Blog
0 Misbruik

De berichten over seksueel misbruik in de kerk houden maar aan. Vrouwen en kinderen waren niet veilig bij kerkelijke leiders. De leer mag de kerken verdelen, het leven verbindt hen op dit punt.

1 2 3 4 53