Inspiratie voor reisgenoten

Nieuws
0 In vijftig GKv-gemeenten vrouwen in het ambt

Ruim een jaar na het besluit van de GKv-synode om plaatselijke kerken ruimte te geven om vrouwen als ambtsdrager te benoemen, hebben circa 50 van de 265 GKv-gemeenten één of meer ambten voor vrouwen opengesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie van OnderWeg.

Praktijklokaal
0 Ouderen bidden voor jongeren

De commissie Jeugd van de GKv Leerdam praatte vlak voor de zomervakantie de gemeente per brief bij over wat er allemaal voor de jongeren is gedaan. Een punt van dankbaarheid daarbij was dat het buddysysteem aanslaat en er een steeds hechtere band ontstaat tussen ouderen en jongeren.

1 2 3 4 55