Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 Ledental NGK daalt licht

Het ledental van de NGK is in 2018 met 115 gedaald tot 32.896, blijkt uit het Informatieboekje 2019. De laatste jaren schommelt het ledental met kleine plussen en minnen rond de 33.000.

Praktijklokaal
0 Kerkdienst Plus in Onnen

De GKv Onnen telt 92 leden. Zo’n kleine gemeente biedt ook kansen. Een daarvan is de Ochtenddienst Plus, eenmaal per maand. In deze dienst gaat het allemaal anders dan op de andere zondagen.

Nieuws
0 Ds. A. Geelhoed verlaat GKv

Ds. A. Geelhoed (89), emeritus predikant van de GKv ’s-Gravenhage-Centrum/Scheveningen en woonachtig in Monster, heeft zich aangesloten bij de van de GKv afgescheiden Gereformeerde Kerken Nederland.

Achtergrond
0 Leven vanuit Pasen

Pasen komt eraan. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Maar wat is de betekenis van Pasen naast Goede Vrijdag? Wat kunnen wij met het mysterie van het lege graf? Hoe zien wij in ons eigen leven dat de Heer echt is opgestaan?

Achtergrond
0 Ik heb de Heer gezien!

Nieuwtestamenticus Rob van Houwelingen schreef een hervertelling van het paasverhaal vanuit Johannes 20:18, waarin Maria Magdalena uitroept: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Praktijklokaal
0 Thuis raken in de Bijbel

In de NGK Barendrecht worden voortaan ook de te lezen Bijbelgedeelten geprojecteerd met de beamer. Maar laten de mensen dan niet hun bijbeltje thuis? Dat deden ze toch al, zegt predikant Herman Scheffer.

1 2 3 4 63