Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Het Wilhelmus

Als iedereen het volkslied uit zijn hoofd kent en het uit volle borst meezingt wanneer dat maar te pas komt, zou dat dan onze identiteit als Nederlanders versterken?

NGK-nieuws
0 LV akkoord met GTU

De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes.

NGK-nieuws
0 GKv-synode en LV NGK vergaderen

Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen.

Praktijklokaal
0 Nieuw kinderwerkportal

De website Opkijken.nl heeft een nieuw portal ontwikkeld met materiaal voor het kinderwerk. Het is bedoeld voor iedereen die in de kerk werkt met kinderen van de basisschoolleeftijd en reikt tal van mogelijkheden aan om het kinderwerk in de kerk vorm te geven.

1 2 3 4 36