Inspiratie voor reisgenoten

Achtergrond
0 De weerbarstige Bijbel

Persoonlijk Bijbellezen valt in de praktijk niet mee. Dat heeft natuurlijk te maken met tijd en rust. Hoe vind je die? Maar het heeft ook te maken met de Bijbel zelf. De Bijbel is een lastig boek. Het is belangrijk om je dat te realiseren.

Achtergrond
0 ‘God vraagt níets van mij, Hij geeft alles’

Gert Hutten (47) koos er drie jaar geleden voor om parttime dominee te worden van de Koepelkerk (GKv) in Arnhem in plaats van fulltime voorganger. Daarnaast werd hij directeur van de christelijke organisatie Tot Heil des Volks in Amsterdam. Krankzinnig druk, zo lijkt het. Toch stelt Hutten dat hij nu veel meer rust ervaart in zijn leven. Een gesprek over wat die rust inhoudt en wat daaraan voorafging.

Praktijklokaal
0 Elkaar beter leren kennen

In veel kerkbladen kunnen gemeenteleden zichzelf voorstellen; soms betreft dat alleen de mensen die nieuw binnenkomen, soms alle leden, dus ook de mensen die al heel lang lid zijn. Dat levert vaak prachtige oral history op.

Achtergrond
0 Draag altijd vrolijke kleren!

Praten christenen over kleding, dan vallen al snel termen als soberheid en zedelijkheid. Maar een christelijke kledingstijl is veel rijker dan dat, schrijft Robert Covolo. Door onze kleding kunnen we aan de wereld laten zien wat een vreugde het is om Christus te kennen.

Praktijklokaal
0 Kerkdienst adopteren in Utrecht

Van 15 juli tot en met 26 augustus zijn er in de Opstandingskerk (GKv Utrecht-Noordwest) geen gewone kerkdiensten. Maar er is wel een alternatief: als gemeentelid of als kring kun je een kerkdienst ‘adopteren’ en je eigen dienst organiseren.

Praktijklokaal
0 Kerken op reis

Sommige kerken en kerkleden gaan binnenkort op reis. Niet voor vakantie, maar om kerken en christenen in andere landen te ontmoeten en elkaar te bemoedigen. De ­(letterlijk) meest vergaande plannen zijn er in de NGK Oostzaan.

1 2 3 4 5 53