Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 ‘Triades verrijken en verdiepen je geloof’

‘Triades zijn een mooi middel om als gelovigen uit verschillende generaties met elkaar op te trekken.’ Dat vindt 70-plusser Ale Sierksma, die tweeënhalf jaar optrok met de twintigers Erwin Klein Leetink en Joris Groenendijk. Alle drie zijn ze lid van de NGK Ede (Proosdij).

Praktijklokaal
0 Voorbereiding op het ambt

De voorbereiding op het ambt van ouderling en diaken is: gewoon erover praten. Zo heeft althans ds. Adrian Verbree dat ingevuld voor de GKv Hardenberg-Baalder. Een groepje jonge (mannelijke) gemeenteleden komt een aantal avonden samen om over allerlei aspecten van het ambtswerk te praten.

Blog
0 Geestelijk populisme

Iedereen heeft recht op een bijbel in zijn of haar eigen taal, die ze ook zelf moeten kunnen lezen. Daar zijn we toch voor? Ja, schrijft Bob Wielenga, als we ons maar bewust blijven van de grenzen van deze ‘Bijbelleesdemocratie’.

Achtergrond
0 Jeugdtrends 2018

‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor woord van het jaar, maar termen die in deze Jeugdtrends 2018 naar voren komen. In vijf trends schetsen de Jeugdtrends 2018 een beeld van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren.

1 2 3 4 5 47