Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Toerusting via internet

De GKv Leidsche Rijn schaft een gemeenteabonnement aan op www.weetwatjegelooft.nl, een kennisplatform over de Bijbel, geloven en kerk zijn, met een groot aantal (video)lessen over onder meer Bijbelse theologie, pastoraat, cultuur en samenleving, ethiek en diaconaat.

Blog
0 Is theologie wetenschap?

Op 3 september opent de TU Kampen zijn academische jaar met een rede van Leendert Verheij: ‘Domineesfabriek of Seminarie? En welke plaats krijgt de wetenschap?’ Bob Wielenga neemt alvast een voorschot.

Blog
0 Armblankes

Lange tijd waren de bedelaars in Zuid-Afrika als vanzelfsprekend zwart. Maar Bob Wielenga ziet de laatste tijd meer ‘armblankes’, en dat roept confronterende vragen in hem op.

1 2 3 4 5 55