Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Luisteren naar jongeren in Dalfsen

In Dalfsen is de commissie Jong actief in beide GKv’s en de NGK. Deze commissie heeft de kerkenraadsleden en diakenen van de drie kerken uitgenodigd om te praten over de toekomst van de kerk en vooral ook om te luisteren naar wat jongeren daarover te vertellen hebben.

Achtergrond
0 ‘Blijf als oudere uitzien naar wat nieuw en verrassend is’

Zijn stappen tijdens de bergwandeling mogen onzekerder worden, op de pianokruk gaat het crescendo. Ouder worden, zegt Theo Boer, sinds 1 september hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen, betekent inderdaad lichamelijke achteruitgang, maar geeft het leven tegelijk een ongekende diepte.

Achtergrond
0 ‘Jongeren willen gehoord worden en willen leren van ouderen’

Jakob Stolk was een aantal jaren kerkelijk werker in de Ontmoetingskerk (PKN) in Lelystad en ontwikkelde daar een duidelijke visie op het verbinden van jong en oud in kerkelijke gemeenten. ‘In onze samenleving en ook in de kerk wordt de kloof tussen jongeren en ouderen ingegeven door vormen van angst voor het onbekende. Het gaat vaak over verschillen in cultuur en niet zozeer over verschillen tussen generaties.’

Praktijklokaal
0 Actief in de zomer

Verschillende kerken gebruiken de zomertijd voor andere activiteiten dan in het kerkelijke seizoen – vaak naar buiten gerichte activiteiten. Een paar voorbeelden, mogelijk ter inspiratie voor volgend jaar.

1 2 3 4 5 69