Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 GKv Vathorst één jaar later

Dit voorjaar is het een jaar geleden dat de Ontmoetingskerk (GKv) in Amersfoort-Vathorst haar intrek nam in een tamelijk bijzonder gebouw: Hart van Vathorst. Na een jaar hebben alle partijen hun plekje gevonden in het pand en is de samenwerking goed op gang gekomen.

Blog
0 Oponthoud

Heeft Jezus zich vergist toen Hij beloofde spoedig terug te komen? Jezus zou beloofd hebben binnen één generatie of zo weer terug te zijn op aarde. Dat is op een teleurstelling uitgelopen.

Nieuws
0 Gezondheidscheck voor GKv-kerken

Drie classes van de GKv doen mee aan een pilot met ‘Begeleiding Kerkenwerk – Basis’. Deze nieuwe dienst van Steunpunt Kerkenwerk is op verzoek van de kerken ontwikkeld om conflictsituaties te voorkomen.

NGK-nieuws
0 Kerkordes NGK en GKv dicht bij elkaar

Het lijkt goed mogelijk om de verschillen in de kerkordes van de GKv en de NGK te overbruggen. Dat rapporteren de Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK (CCS) en Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv (DKE) aan respectievelijk de Landelijke Vergadering en de Generale Synode.

Achtergrond
0 Feesten in het oude Israël

Op 1 april 2017 wijdde OnderWeg een nummer aan feestvieren in de kerk. Bas Luiten schreef onder de titel Laat het feest zijn in de huizen een bijdrage over wat Gods kinderen beweegt om feest te vieren. Lezer K.R. Veenhof reageert erop.

1 2 3 4 5 39