Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Verrassingen op catechisatie

Bij catechisatie – of club, of hoe het kerkelijk onderwijs ook genoemd wordt – gaat het er altijd om dat jonge mensen hun relatie met God verdiepen. Vaak gebeurt dat buiten het licht van de schijnwerpers, soms komt er iets van in de openbaarheid. Bijvoorbeeld in de GKv Apeldoorn-Centrum.

1 2 3 4 5 49