Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Meer collectes voor diaconale doelen

De Ankergemeente (CGK/NGK Nieuwegein) gaat de laatste maanden van dit jaar experimenteren met de collecte. In die periode vervallen zowel de tweede collecte als de collectes voor de afdrachten aan het landelijke kerkverband in de eerste collecte. Daardoor komt er meer ruimte voor andere collectedoelen.

Praktijklokaal
0 Themaprediking in opkomst

Naast de gewone tekstpreken en de catechismuspreken ontstaat er een nieuwe categorie: preken over een actueel onderwerp, waarbij de predikant daar uiteraard het licht vanuit de Bijbel op laat vallen. Dat kan op diverse manieren.

Blog
0 Uitgedaagd!

Maar we wisten ons door de Heer geroepen, zo luidt de titel van een pas verschenen boek over kerk en apartheid. Deel twee van een bespreking van Bob Wielenga.

Nieuws
0 Positie GKv in ICRC ter discussie

Deze maand zal naar verwachting de positie van de GKv in de International Conference of Reformed Churches (ICRC) ter discussie komen, nu de GKv-synode ruimte heeft gemaakt voor de vrouw in het ambt.

1 2 3 4 5 42