Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 GKv en NGK vergaderen in 2020 deels samen

De GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK zullen in 2020 naar verwachting veel samen vergaderen. Dat is het voorstel van de Regiegroep Hereniging, samen met de GKv- en NGK-instanties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van deze vergaderingen.

Praktijklokaal
0 Hulpverleningszondag in samenwerkingsgemeenten

In de GKv en NGK is hij nog niet zo bekend: de hulpverleningszondag. Preek, voorbede en collecte staan op die zondag in het teken van de hulp aan de naaste in nood. De CGK kent deze zondag wel en via de samenwerkingsgemeenten waar de CGK bij betrokken is, komen ook de GKv en NGK ermee in aanraking.

Praktijklokaal
0 De schaapjes van Gees

Bij de geboorte van een kind in de GKv Gees krijgen de ouders een schaapje van de kerkenraad, met daarop de naam van hun kind. Elk schaapje krijgt een plek op een kunstwerk in de kerkzaal.

Achtergrond
2 ‘We hebben geen kritische blik meer op de ontwikkelingen’

‘Er wordt ons een genderideologie opgelegd, met kwetsbare mensen als excuus.’ In zijn column in OnderWeg (5 januari 2019) windt ds. Dick Westerkamp er geen doekjes om. ‘Het snijden in gezonde lichamen is een dwaalweg.’ Marc ten Brink uit ‘t Harde, pastor van gelovige transgenders, voelde zich onaangenaam getroffen. De twee gaan in gesprek.

Praktijklokaal
0 ‘Zin op zondag’ in Ede

Kerken met Stip is een organisatie die zich inzet voor de opvang van en hulp aan ex-gedetineerden door kerken. PKN-wijkgemeente De Open Hof in Ede is zo’n ‘Kerk met Stip’ en organiseert op zondag een speciaal project, Zin op Zondag.

Achtergrond
0 Jeugdtrends 2019

Ieder jaar schetsen christelijke jeugdwerkorganisaties een beeld van de samenleving, de jeugd en hun geloof aan de hand van een aantal jeugdtrends. Klik verder om de Jeugdtrends 2019 integraal te lezen.

1 2 3 4 5 60