Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 OPC schort zusterkerkrelatie op

De Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de Verenigde Staten heeft de zusterkerkrelatie met de Reformed Church in Japan (RCJ) opgeschort, omdat deze kerk heeft besloten de ambten van predikant en ouderling open te stellen voor vrouwelijke gemeenteleden.

Nieuws
0 NPV houdt kerkencongres over barmhartigheid

De NPV organiseert op zaterdag 26 september in Leek een congres over de roeping van de kerk in een veranderende samenleving. Het congres is bedoeld voor ambtsdragers en gaat in op vragen rond de Wmo, thuishulp en medisch-ethische kwesties.

Blog
0 Redactioneel: Kamphuis

De naam Kamphuis heeft lange tijd een negatieve klank gehad in mijn leven. Maar de afgelopen decennia heeft Barend Kamphuis daar verandering in gebracht.

Blog
0 God en geld

‘Als je volmaakt en goed wilt zijn, vooruit, verkoop dan al je bezit, geef het aan de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in de hemel hebben.’ Hoe luister je als burger van één van de rijkste landen ter wereld naar deze woorden van Jezus?

Achtergrond
0 Maastrichtse NGK graaft in Franse verleden

Wat hebben de Waalse kerk in Maastricht, het gebouw waar de NGK en GKv samen kerken, en het Franse stadje Sedan met elkaar gemeen? Veel, zo ontdekten enkele Maastrichtse gemeenteleden tijdens een bezoek aan Sedan afgelopen zomer. Vincent Harris doet verslag.

Blog
0 Geheim of geheimenis?

Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen. Geloofskennis die het geheimenis van het evangelie eerbiedigt, levert geloofsvertrouwen op, waaraan we in leven en sterven houvast hebben.

1 44 45 46 47 48 56