Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Kringen op maat

Kringenwerk kun je op allerlei manieren organiseren. Veel gemeenten hebben geografisch ingedeelde kringen (miniwijken), waarin gemeenteleden bij elkaar komen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. De NGK Wageningen doet het anders en organiseert de kringen per onderwerp.

Praktijklokaal
0 De gemeente als erfgenaam

Goede doelen roepen mensen regelmatig op om hen in het testament op te nemen. Ook kerken ontvangen weleens een legaat of zijn erfgenaam. Dat overkwam bijvoorbeeld de GKv Waardhuizen. Een echtpaar liet hun huis en hun spaargeld na aan de kerk.

Nieuws
0 Boek over kerkscheuring op komst

Erik de Boer, de nieuw benoemde hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, publiceert later dit jaar een boek over de kerkscheuring in de jaren zestig van de vorige eeuw, die leidde tot het ontstaan van de NGK.

Blog
0 Op tijd verkassen

Opnieuw verruilt een vijftal GKv-predikanten in goed overleg hun huidige gemeente voor een andere. Ik zou deze vorm van mobiliteit best ook onder andere gemeenteleden willen stimuleren.

Praktijklokaal
0 Hoe beleef je het avondmaal?

De GKv Schildwolde hield een enquête onder de kerkleden over de viering van het avondmaal. Aanleiding was een besluit van de kerkenraad tijdens de Mexicaansegriep-epidemie om de grote beker te vervangen door kleine bekertjes.

NGK-nieuws
2 Commissie NGK verdeeld over homoseksualiteit

De studiecommissie ‘ambt en homoseksuele relaties’ heeft een verdeeld advies uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de NGK. De meerderheid vindt dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling of diaken kunnen worden, de minderheid wijst dat af.

Achtergrond
0 Tijdgeest of Bijbel?

Ad de Boer brak recent een lans voor ‘een lange zoektocht naar het verstaan van Gods Woord’ bij thema’s als de vrouw in het ambt en homoseksualiteit. Gerard de Lange vindt dat overbodig, schrijft hij in een reactie. De Bijbel is kraakhelder.

1 46 47 48 49 50 56