Inspiratie voor reisgenoten

Achtergrond
0 Dien de Haan: mens van de toekomst

Achter de broze verschijning van Dien de Haan (84) schuilt een vrouw in de herfst van haar leven. Het drukke leven als eindredacteur, columniste, spreker en prediker ligt alweer jaren achter haar. Toch leeft en denkt zij vanaf de zijlijn nog altijd mee met wat er ‘buiten’ gaande is – mede dankzij sociale media.

NGK-nieuws
0 Ledental NGK daalt licht

Het ledental van de NGK is in 2018 met 115 gedaald tot 32.896, blijkt uit het Informatieboekje 2019. De laatste jaren schommelt het ledental met kleine plussen en minnen rond de 33.000.

Praktijklokaal
0 Kerkdienst Plus in Onnen

De GKv Onnen telt 92 leden. Zo’n kleine gemeente biedt ook kansen. Een daarvan is de Ochtenddienst Plus, eenmaal per maand. In deze dienst gaat het allemaal anders dan op de andere zondagen.

Nieuws
0 Ds. A. Geelhoed verlaat GKv

Ds. A. Geelhoed (89), emeritus predikant van de GKv ’s-Gravenhage-Centrum/Scheveningen en woonachtig in Monster, heeft zich aangesloten bij de van de GKv afgescheiden Gereformeerde Kerken Nederland.

1 3 4 5 6 7 66