Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Kruse spreekt over schepping en evolutie in Assen

Heeft God de wereld in zes dagen geschapen? Of kun je als christen rustig geloven dat God een stofje maakte waar alles in zat en dat zich volgens de evolutietheorie in 13,7 miljard jaren ontwikkeld heeft tot het heelal zoals dat er nu is? Over deze vragen kwam prof. dr. Chris Kruse voorlichting geven in de GKv Assen (Peelo).

Achtergrond
0 Vrijheid van het Woord

Hierbij bieden wij de kerken een lied aan om te zingen bij extremistisch geweld: ‘Vrijheid van het Woord’. Een lied om onze aandacht op de Heer te richten en in vertrouwen te blijven leven.

Praktijklokaal
0 Avondmaal als echte maaltijd

In de NGK Eindhoven wordt een nieuwe manier van avondmaalsviering in praktijk gebracht. Of eigenlijk een heel oude. Hij komt uit de oude kerk, waar de christenen vaak samen een maaltijd hielden, met als onderdeel de viering van het avondmaal.

Praktijklokaal
0 Jeugdcavé in Zuidlaren

Eén van de kerken die bewust gekozen hebben voor het combineren van jeugdvereniging en catechese, is de GKv Zuidlaren. De gemeente gaat na een grondige voorbereiding in januari 2016 van start met een Jeugdcavé.

NGK-nieuws
0 Ds. Job Smit (NGK) promoveert

Op 1 december promoveert ds. Job Smit (NGK) aan de Vrije Universiteit tot doctor in de theologie op het proefschrift Antwoord geven op het leven zelf. Een onderzoek naar de basismethodiek van de geestelijke verzorging.

Praktijklokaal
0 Eeuwigheidszondag in Kampen

Steeds meer gemeenten herdenken hun gestorven gemeenteleden op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, dit jaar op 22 november. En steeds vaker omvat die herdenking meer dan het noemen van hun namen in een ‘gewone’ kerkdienst.

1 48 49 50 51 52 63