Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Mobiel betalen voor de collecte

De NGK Ede (Proosdijkerk) gaat een proef nemen met mobiel betalen bij de collecte. Mensen kunnen gewoon geld of kerkbonnen in de collectezak blijven doen, maar voortaan kunnen ze ook direct digitaal geld overmaken via hun smartphone.

NGK-nieuws
0 Landelijke examencommissie NGK van start

In de NGK is een landelijke examencommissie van start gegaan. De commissie neemt sinds 1 november onder meer het beroepbaarstellend examen van aanstaande predikanten en het examen van kerkleden die preekbevoegdheid verlangen zonder predikant te willen worden af.

Praktijklokaal
0 Diaconale oliekruikjes in CGKV Woerden

In de CGKv Woerden hangen oliekruikjes bij de uitgang. Dat heeft een lange historie vanuit de CGK Woerden, van vóór de fusie met de GKv. ‘Het is een aansporing om van de gaven die God ons heeft toevertrouwd te geven aan mensen die het hard nodig hebben.’

Achtergrond
0 Kerken: pak door met zonnepanelen

Vandaag eindigt de Klimaattop in Parijs. Een goed moment voor kerkbesturen maar ook instellingsbestuurders, bedrijfseigenaren en ‘gewone’ kerkleden om door te pakken met investeringen in duurzame energie. Twijfels over het rendement zijn niet steekhoudend.

1 51 52 53 54 55 68