Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Catechisatie voor twijfelaars

Terwijl twintig jaar geleden nog negen van de tien catechisanten in de GKv uiteindelijk belijdenis deden, is dat nu verminderd tot bijna zes van de tien. Nadrukkelijker dan voorheen wordt rekening gehouden met doopleden die nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis. De GKv’s van Stadskanaal en Barneveld-Voorthuizen organiseren catechisaties voor (jonge en oude) zoekers en twijfelaars.

Nieuws
0 Presentatie Tegen de verdrukking in

Auteur Aad Kamsteeg en filmmaker Dirk Kamsteeg presenteren op 1 oktober de dvd en het boek Tegen de verdrukking in. Centraal daarin staat de boodschap die vervolgde christenen hebben voor vrije Nederlanders.

Blog
0 Oranje

Menig ouder zou willen dat zijn of haar kind smeekt om naar catechisatie of vereniging te mogen, maar de realiteit is vaak anders. De kerkelijke inbedding van de geloofsopvoeding van de kinderen van de gemeente beantwoordt niet altijd aan zijn doel.

Praktijklokaal
0 Huis voor vluchtelingen in Houten

De NGK Houten is al langer bezig met de opvang van vluchtelingen, onder meer door het huren van enkele huizen. ‘Zoals er vroeger een hofje voor weduwen was, zou je nu een aantal huizen voor vluchtelingen moeten hebben.’

Praktijklokaal
0 Seksualiteit als gemeentethema

De GKv Ommen-West behandelt van eind september tot begin november het thema ‘seksualiteit’ binnen de gemeente. Ds. Harrie de Hullu: ‘We vinden het belangrijk dat er openheid is rond dit onderwerp en soms gaat dat nog wat moeizaam.’

NGK-nieuws
0 OPC schort zusterkerkrelatie op

De Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de Verenigde Staten heeft de zusterkerkrelatie met de Reformed Church in Japan (RCJ) opgeschort, omdat deze kerk heeft besloten de ambten van predikant en ouderling open te stellen voor vrouwelijke gemeenteleden.

Nieuws
0 NPV houdt kerkencongres over barmhartigheid

De NPV organiseert op zaterdag 26 september in Leek een congres over de roeping van de kerk in een veranderende samenleving. Het congres is bedoeld voor ambtsdragers en gaat in op vragen rond de Wmo, thuishulp en medisch-ethische kwesties.

1 52 53 54 55 56 65