Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 Bezwaren tegen homobesluit Zuid-Afrika

Binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika zijn veel bezwaren van kerken, predikanten en kerkleden losgekomen tegen het recente synodebesluit om het predikantsambt open te stellen voor kerkleden met een homoseksuele relatie en ruimte te maken voor de kerkelijke bevestiging van het homohuwelijk.

NGK-nieuws
0 Nieuw toerustingsorgaan in NGK

Per 31 december gaan het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, het Missionair Steunpunt, Toerusting 2.0 en de Centrale Diaconale Commissie op in een nieuw toerustingsorgaan: de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT). Daartoe heeft de Landelijke Vergadering besloten.

Blog
0 De Jezuspiet

In de asieldiscussie laten christenen zich veelal van hun beste kant zien, in navolging van hun meester. Dat zou in de zwartepietendiscussie ook zo moeten zijn.

Achtergrond
0 In memoriam Philippus Roorda (1924-2015)

Drs. Ph. Roorda (91) is op 3 december overleden. Hij was docent Grieks en Latijn, onder meer aan de vooropleiding van de Theologische Hogeschool Kampen (1968-1978), en keerde zich sinds de breuk die leidde tot het ontstaan van de NGK herhaaldelijk tegen het exclusieve ‘ware-kerkdenken’ binnen de GKv. Een in memoriam van Jaap Ophoff.

Praktijklokaal
0 Kruse spreekt over schepping en evolutie in Assen

Heeft God de wereld in zes dagen geschapen? Of kun je als christen rustig geloven dat God een stofje maakte waar alles in zat en dat zich volgens de evolutietheorie in 13,7 miljard jaren ontwikkeld heeft tot het heelal zoals dat er nu is? Over deze vragen kwam prof. dr. Chris Kruse voorlichting geven in de GKv Assen (Peelo).

Achtergrond
0 Vrijheid van het Woord

Hierbij bieden wij de kerken een lied aan om te zingen bij extremistisch geweld: ‘Vrijheid van het Woord’. Een lied om onze aandacht op de Heer te richten en in vertrouwen te blijven leven.

1 52 53 54 55 56 68