Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Lees je Bijbel: ja, maar hoe?

Ik heb moeite met de gedachte dat de Bijbel algemeen toegankelijk is voor iedereen die hem maar oppakt. Dat werkt misbruik in de hand. Ik zou willen dat we eerlijk toegeven: de Bijbel is een moeilijk boek, daar moet je niet in je eentje aan beginnen.

Praktijklokaal
0 Creatief voor prostituees

Het idee is in de GKv Haulerwijk ontstaan, maar wordt nu geëxporteerd naar de GKv Leek: een groep vrouwen maakt presentjes voor prostituees. Het wordt zeer gewaardeerd. ‘Is dit voor mij? Speciaal voor mij gemaakt?’

Nieuws
0 Werkgroep bepleit openstelling ambten voor vrouwen

Er is een werkgroep ontstaan, met name vanuit de GKv, die ervoor pleit dat mannen en vrouwen alle kerkelijke ambten en taken mogen vervullen. De groep wil de kerken dienen in de bezinning hierover. Zo is er een website gelanceerd en wordt er gewerkt aan een studie.

Praktijklokaal
0 GKv Zwijndrecht op weg

De GKv Zwijndrecht houdt een gemeenteproject. Op zich niets bijzonders, veel gemeenten doen dat. Maar de gemeente van Zwijndrecht beweegt rond het thema: hoe ben je kerk in deze tijd? Die actuele insteek komt bijvoorbeeld terug in de communicatie.

Praktijklokaal
0 Een woord voor Alkmaar

Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5:20). Dat heeft de kerkenraad van de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente de Open Hof in Alkmaar gedaan, toen één van hun leden liet weten dat hij een speciaal woord voor de gemeente – ‘een boodschap van de Heer’ – gekregen had.

NGK-nieuws
0 vGKN wil zusterkerkrelatie met NGK

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) willen een zusterkerkrelatie aangaan met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Daartoe heeft de vGKN-synode besloten op voorstel van deputaten van beide kerken.

Praktijklokaal
0 Jezus uitstralen: hoe doe je dat?

In 2005 schrijf je een boekje, Jezus uitstralen, dat van het drieluik waar het deel van uitmaakt, het minst wordt verkocht. Tien jaar later ontstaat er rond dat boekje opeens een hausse in combinatie met het thema discipelschap. Dat overkwam GKv-predikant Jos Douma dit jaar.

1 54 55 56 57 58 68