Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Wat leert Buitenpost van Amsterdam?

De GKv Buitenpost heeft Johannes van den Akker, abt van het Kleiklooster, uitgenodigd voor een avond in het kader van hun project ‘Deel je leven’, vanuit de gedachte: wat kunnen wij in ons dorp leren van een missionair project in de stad?

Praktijklokaal
0 Beter beamen in de kerk

Met de beamer hebben in veel kerken ook ‘reclameblokken’ vóór de dienst en soms tijdens de collecte hun intrede gedaan. Steeds meer kerken stellen daarom instructies op voor het beamergebruik.

Achtergrond
0 In memoriam Gert van den Brink

Emeritus predikant Gert van den Brink (NGK) overleed dinsdag 8 maart op 92-jarige leeftijd. ‘Decennialang leerde hij de gemeente vervoegen: “Jezus is gestorven, ik ben gestorven. Jezus is opgestaan, ik ben opgestaan”’, schrijft Ad de Boer in een in memoriam.

NGK-nieuws
0 Ds. Plantinga onttrekt zich aan NGK

Ds. J. Plantinga (69) heeft zich onttrokken aan de NGK Kampen en is daarom geen (emeritus) predikant meer in de NGK. Hij is verontrust over diverse ontwikkelingen in de NGK, zoals de vrouw in het ambt en de omgang met homoseksualiteit.

NGK-nieuws
0 Schorsingen in Enschede opgeheven

De in de jaren zestig in Enschede uitgesproken schorsingen en afzettingen van acht ambtsdragers, waaronder de predikanten C. Bakker en O. Mooiweer, zijn opgeheven. Dat heeft de GKv Enschede-Noord mede namens de GKv Enschede-Oost in een brief aan de NGK Enschede onderstreept.

Blog
0 Vrouwonvriendelijk

Het leek zo’n simpele vraag, maar toch wist mijn student er een verkeerd antwoord op te geven. Was het ambt van de rechters alleen voor mannen bestemd?

Praktijklokaal
0 Tucht anno nu

In 2015 werden 107 mensen afgesneden van de GKv. In de NGK zijn in 2014 (het jaar met de meest recente cijfers) 18 mensen afgesneden. Afsnijding van de gemeente is de laatste stap in de kerkelijke tuchtprocedure.

NGK-nieuws
0 Quotum in NGK hoger dan in GKv

Voor het eerst is het quotum (de afdracht per kerklid voor het landelijk kerkverband) in de NGK hoger dan in de GKv. Voor 2016 steeg het NGK-quotum van € 25,04 naar € 27,18, terwijl het GKv-quotum daalde van € 29,17 naar € 26,25.

1 55 56 57 58 59 76