Inspiratie voor reisgenoten

NGK-nieuws
0 NGK klaar voor prio

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) heeft een handleiding klaar voor de prio (predikant-in-opleiding). De regeling is op de website gepubliceerd en gaat één dezer dagen naar de kerkenraden.

Praktijklokaal
0 NGK Kampen prikt afval

Je kunt je al snel machteloos voelen vanwege de enormiteit van de problemen rond het milieu. Je kunt ook naast de deur beginnen en in je eigen omgeving de rommel opruimen. Dat deden de kinderen van de NGK Kampen.

Blog
0 Paradox

Zijn we als kinderen van God heiligen of zondaars? Het bijbelse antwoord is: beide. Dat kan niet en toch is het zo. Zo is het evangelie.

Praktijklokaal
0 Kerken in het rampenplan?

De gemeente Kampen zoekt kerken die bij rampen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld hun gebouw open te stellen en mensen op te vangen. De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. ‘Natuurlijk willen we meewerken.’

Praktijklokaal
0 Ouders in gesprek over kerkverlating

Ongeveer twintig mensen gaven op 11 april gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Praktijklokaal
0 Leek in de kooi

In Leek hebben tieners actie gevoerd voor onderdrukte christenen. Het idee: laat je 24 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Dam in Leek, met enkel water en brood.

Nieuws
0 Kunst in de kerk leeft op

Marleen Hengelaar-Rookmaaker en Anokó Ouweneel-Tóth hebben op 9 mei het Handboek voor kunst in de kerk uitgebracht bij Buijten & Schipperheijn. De auteurs signaleren een opleving op het terrein van beeldende kunst in de kerk.

Blog
0 Kerk zijn in de ‘ondertussenheid’

Onlangs maakte ik kennis met het voor mij nieuwe woord ‘ondertussenheid’. Het hoeft niet veel betoog dat het begrip ‘ondertussenheid’ naadloos aansluit bij de situatie waarin de Nederlandse kerken zich bevinden.

Nieuws
0 Encour organiseert Landelijke Netwerkdag

In samenwerking met onder meer het Diaconaal Steunpunt van de GKv en NGK organiseert stichting Encour op 30 mei de Landelijke Netwerkdag ‘Een naaste zijn voor werkzoekenden’ in de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Andere betrokkenen bij de dag zijn Kerk in Actie en de EA-EZA.

Praktijklokaal
0 NGK Heerenveen in gesprek over seks

In heel wat gemeenten binnen de GKv en de NGK wordt in deze maanden een gespreksavond belegd over seksualiteit en opvoeding. De NGK Heerenveen bedacht een opvallende manier om de avond vorm te geven. De mensen speelden onder meer een soort ganzenbordspel.

1 56 57 58 59 60 65