Inspiratie voor reisgenoten

Achtergrond
0 In memoriam Henk van Rhee

Op 20 februari 2015 stierf Henk van Rhee, 62 jaar jong, aan de gevolgen van een hartstilstand thuis op de hometrainer. Henk was in de vele functies die hij in zijn leven had een voortrekker en een vernieuwer, met diepe overtuigingen en een groot verlangen om dienstbaar te zijn aan God, schrijft Ad de Boer.

Nieuws
7 Eerste vrouw op vrijgemaakte kansel

Ineke Baron zal op 31 mei als eerste vrouw een preek houden in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ze gaat voor in een dienst van de GKv Haulerwijk. Het gaat om een proefpreek in het kader van haar opleiding.

Nieuws
0 Vrijgemaakte kerk blijft leden verliezen

Blijkens het op woensdag 25 februari verschenen Handboek 2015 blijft de GKv leden verliezen. In 2014 daalde het aantal kerkleden met 890 tot 120.688. Sinds 2003, toen de GKv bijna 127.000 leden telde, is er sprake van een gestage terugloop van het ledental.

Praktijklokaal
0 Avondmaal met sago en thee

Steeds weer duikt de vraag op hoever je mag gaan om mensen tegemoet te komen in de avondmaalsviering. Of het nu gaat om aparte bekertjes voor de wijn tijdens een griepepidemie of om de vorm van het brood.

Column
0 Redactioneel: Selma

Afgelopen week zag ik Selma, een film over de Amerikaanse beweging van ds. Martin Luther King. De speelfilm focust op het geweldloze verzet in Selma (Alabama) in 1965 tegen de discriminatie van de zwarte bevolking.

Praktijklokaal
0 Kinderzegen bij het avondmaal?

Hoe betrek je de kinderen in de kerk bij het avondmaal? In de GKv Assen-Peelo gebeurt dat onder meer door hen uit te nodigen om mee naar voren te lopen en hen in Jezus’ naam te zegenen, schrijft ds. Ernst Leeftink op zijn weblog.

Blog
0 Vasten is de woestijn ingaan

Carnaval, hier in het zuiden van het land altijd uitbundig gevierd, is weer achter de rug. Afgelopen woensdag is de vastentijd begonnen. Elk jaar weer vraag ik me af wat het nut daarvan is en of ik eraan zal meedoen.

Achtergrond
2 Discussie kerk en Israël: weinig wol

Er worden grote woorden gesproken in reactie op het besluit van de GKv-synode te Ede om geen landelijk deputaatschap ‘Kerk en Israël’ te benoemen. Wim van der Schee heeft moeite met de beeldvorming die door zulke grote woorden ontstaat.

1 58 59 60 61 62 63