Inspiratie voor reisgenoten

Nieuws
0 GKv-classis in gesprek over homoseksualiteit

De GKv-classis Groningen heeft een reeks gesprekken over de omgang met homoseksuele gemeenteleden afgesloten. Aanleiding was de beslissing van de GKv Groningen-Oost om homo’s met een relatie ‘die Christus willen volgen welkom te heten aan het avondmaal’.

Praktijklokaal
0 Wat verwacht de kerk van studenten?

Wat verwachten studenten van de kerk? Dat was de insteek van een onderzoekje van studentenpredikant Tonnis Huttenga in Groningen. En ook de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslân en Drenthe besteedde onlangs aandacht aan die vraag door een reeks interviews met studenten.

NGK-nieuws
0 NGK klaar voor prio

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) heeft een handleiding klaar voor de prio (predikant-in-opleiding). De regeling is op de website gepubliceerd en gaat één dezer dagen naar de kerkenraden.

Praktijklokaal
0 NGK Kampen prikt afval

Je kunt je al snel machteloos voelen vanwege de enormiteit van de problemen rond het milieu. Je kunt ook naast de deur beginnen en in je eigen omgeving de rommel opruimen. Dat deden de kinderen van de NGK Kampen.

Blog
0 Paradox

Zijn we als kinderen van God heiligen of zondaars? Het bijbelse antwoord is: beide. Dat kan niet en toch is het zo. Zo is het evangelie.

Praktijklokaal
0 Kerken in het rampenplan?

De gemeente Kampen zoekt kerken die bij rampen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld hun gebouw open te stellen en mensen op te vangen. De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. ‘Natuurlijk willen we meewerken.’

Praktijklokaal
0 Ouders in gesprek over kerkverlating

Ongeveer twintig mensen gaven op 11 april gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Praktijklokaal
0 Leek in de kooi

In Leek hebben tieners actie gevoerd voor onderdrukte christenen. Het idee: laat je 24 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Dam in Leek, met enkel water en brood.

Nieuws
0 Kunst in de kerk leeft op

Marleen Hengelaar-Rookmaaker en Anokó Ouweneel-Tóth hebben op 9 mei het Handboek voor kunst in de kerk uitgebracht bij Buijten & Schipperheijn. De auteurs signaleren een opleving op het terrein van beeldende kunst in de kerk.

Blog
0 Kerk zijn in de ‘ondertussenheid’

Onlangs maakte ik kennis met het voor mij nieuwe woord ‘ondertussenheid’. Het hoeft niet veel betoog dat het begrip ‘ondertussenheid’ naadloos aansluit bij de situatie waarin de Nederlandse kerken zich bevinden.

1 63 64 65 66 67 72