Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Oranje

Menig ouder zou willen dat zijn of haar kind smeekt om naar catechisatie of vereniging te mogen, maar de realiteit is vaak anders. De kerkelijke inbedding van de geloofsopvoeding van de kinderen van de gemeente beantwoordt niet altijd aan zijn doel.

Praktijklokaal
0 Huis voor vluchtelingen in Houten

De NGK Houten is al langer bezig met de opvang van vluchtelingen, onder meer door het huren van enkele huizen. ‘Zoals er vroeger een hofje voor weduwen was, zou je nu een aantal huizen voor vluchtelingen moeten hebben.’

Praktijklokaal
0 Seksualiteit als gemeentethema

De GKv Ommen-West behandelt van eind september tot begin november het thema ‘seksualiteit’ binnen de gemeente. Ds. Harrie de Hullu: ‘We vinden het belangrijk dat er openheid is rond dit onderwerp en soms gaat dat nog wat moeizaam.’

NGK-nieuws
0 OPC schort zusterkerkrelatie op

De Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de Verenigde Staten heeft de zusterkerkrelatie met de Reformed Church in Japan (RCJ) opgeschort, omdat deze kerk heeft besloten de ambten van predikant en ouderling open te stellen voor vrouwelijke gemeenteleden.

Nieuws
0 NPV houdt kerkencongres over barmhartigheid

De NPV organiseert op zaterdag 26 september in Leek een congres over de roeping van de kerk in een veranderende samenleving. Het congres is bedoeld voor ambtsdragers en gaat in op vragen rond de Wmo, thuishulp en medisch-ethische kwesties.

Blog
0 Redactioneel: Kamphuis

De naam Kamphuis heeft lange tijd een negatieve klank gehad in mijn leven. Maar de afgelopen decennia heeft Barend Kamphuis daar verandering in gebracht.

Blog
0 God en geld

‘Als je volmaakt en goed wilt zijn, vooruit, verkoop dan al je bezit, geef het aan de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in de hemel hebben.’ Hoe luister je als burger van één van de rijkste landen ter wereld naar deze woorden van Jezus?

1 64 65 66 67 68 76