Inspiratie voor reisgenoten

Nieuws
0 Vrijgemaakte kerk blijft leden verliezen

Blijkens het op woensdag 25 februari verschenen Handboek 2015 blijft de GKv leden verliezen. In 2014 daalde het aantal kerkleden met 890 tot 120.688. Sinds 2003, toen de GKv bijna 127.000 leden telde, is er sprake van een gestage terugloop van het ledental.

Praktijklokaal
0 Avondmaal met sago en thee

Steeds weer duikt de vraag op hoever je mag gaan om mensen tegemoet te komen in de avondmaalsviering. Of het nu gaat om aparte bekertjes voor de wijn tijdens een griepepidemie of om de vorm van het brood.

Column
0 Redactioneel: Selma

Afgelopen week zag ik Selma, een film over de Amerikaanse beweging van ds. Martin Luther King. De speelfilm focust op het geweldloze verzet in Selma (Alabama) in 1965 tegen de discriminatie van de zwarte bevolking.

Praktijklokaal
0 Kinderzegen bij het avondmaal?

Hoe betrek je de kinderen in de kerk bij het avondmaal? In de GKv Assen-Peelo gebeurt dat onder meer door hen uit te nodigen om mee naar voren te lopen en hen in Jezus’ naam te zegenen, schrijft ds. Ernst Leeftink op zijn weblog.

Blog
0 Vasten is de woestijn ingaan

Carnaval, hier in het zuiden van het land altijd uitbundig gevierd, is weer achter de rug. Afgelopen woensdag is de vastentijd begonnen. Elk jaar weer vraag ik me af wat het nut daarvan is en of ik eraan zal meedoen.

Achtergrond
2 Discussie kerk en Israël: weinig wol

Er worden grote woorden gesproken in reactie op het besluit van de GKv-synode te Ede om geen landelijk deputaatschap ‘Kerk en Israël’ te benoemen. Wim van der Schee heeft moeite met de beeldvorming die door zulke grote woorden ontstaat.

Praktijklokaal
0 Initiatief NGK Amersfoort-Noord: vorm een Jobgroup

In diverse kerken draaien werkgroepen voor werkzoekenden binnen de eigen gemeente, maar de NGK Amersfoort-Noord zet het anders op: in de wijk Zielhorst is in wijkcentrum ‘t Middelpunt een Jobgroup gestart voor werkzoekenden in de wijk. In een serie van ongeveer zeven bijeenkomsten wordt ingezet op het vinden van nieuw werk.

1 66 67 68 69 70 71