Persvereniging

Het tijdschrift OnderWeg is een uitgave van de de Gereformeerde Persvereniging OnderWeg. De Persvereniging heeft een bestuur, een redactie, leden/abonnees en een ledenraad.

Bestuur

Het bestuur van de Persvereniging OnderWeg bestaat uit vijf tot zeven leden, waaronder de functies van voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, portefeuilles abonneewerving & PR, adverteren & advertentiewerving en algemeen adjunct. Het bestuur houdt samen met de ledenraad toezicht op de inhoudelijk en financiële kaders van het blad OnderWeg en faciliteert eventuele symposia en andere evenementen ten behoeve van de leden. Het bestuur benoemt op voordracht van de hoofdredactie redactieleden.

Redactie

De redactie van het blad OnderWeg bestaat uit een kernredactie van twee hoofdredacteuren, twee eindredacteuren en zes leden, en een brede redactie. De kernredactie is eindverantwoordelijk voor inhoud en vormgeving. De hoofdredacteuren bewaken de financiële kaders waarin dat dient te gebeuren. Hoofdredactie en bestuur overleggen op de bestuursvergaderingen en eenmaal per jaar is er breed overleg tussen redactie en bestuur.

Ledenraad

De leden vaardigen vijftien leden af in de ledenraad, die de leden zal vertegenwoordigen bij de jaarlijkse ledenvergadering. Lees meer over de ledenraad.

Visie

OnderWeg informeert vanuit de gereformeerde traditie over thema’s die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk. Het blad houdt met name via digitale media als de website www.onderwegonline.nl, Twitter en Facebook, de lezers ook op de hoogte van ontwikkelingen in plaatselijke kerken.

Missie

Bovenstaande visie wordt uitgewerkt in de volgende vier ijkpunten:
1. OnderWeg verbindt de gereformeerde traditie met het geloof en de levenspraktijk van alledag.
2. OnderWeg verbindt de lezers met dat wat er in andere kerken gebeurt.
3. OnderWeg verbindt het geloof van de lezers met de maatschappij om hen heen.
4. OnderWeg verbindt verschillende generaties & bloedgroepen.

Doelgroep

OnderWeg is in de eerste plaats bedoeld voor leden van de GKv, de NGK en de samenwerkende kerken zoals CGK en PKN, die bewust bezig zijn met hun geloof in gezin, gemeente en maatschappij en meeleven met de ontwikkelingen in de kerken. Zij schatten hun eigen gemeenschap en op waarde en willen zich onderweg op hun levenspad ook laten inspireren door nieuwe inzichten. Verder staat de Persvereniging OnderWeg open voor al die christenen uit welke denominatie dan ook die zich herkennen in deze doelstelling en verwelkomen we ieder als lid/abonnee van ons blad OnderWeg.

Verschijningfrequentie

Het blad OnderWeg verschijnt maandelijks, in totaal 12 keer per jaar. De website www.onderwegonline.nl wordt dagelijks geüpdatet. De redactie is continu actief op Twitter en Facebook.


Voor leden

Bent u lid van de Persvereniging OnderWeg? Dan kunt u hieronder inloggen en onder meer vergaderstukken downloaden.

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

 

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief