Verzoeningsdienst in Oegstgeest

OnderWeg | 31 januari 2020
  • Nieuws

De NGK en de GKv Oegstgeest houden op 2 februari een verzoeningsdienst, waarin ze terugkijken op de scheuring die zich 53 jaar geleden in hun midden voltrok. In de dienst waarin de predikanten Pieter Kleingeld (NGK) en Robert Roth (GKv) voorgaan, is ruimte voor schuldbelijdenis en vergeving. Daarnaast krijgen dankbaarheid dat de gemeenten de afgelopen jaren naar elkaar zijn toegegroeid, en hoop op het vervolg daarvan een plaats in de dienst.

Om het verleden definitief achter zich te laten heeft de GKv Oegstgeest in de spiegel van de lokale kerkgeschiedenis gekeken, aldus de kerkenraad, mede aan de hand van een grondige studie van voormalig predikant Robert Roth. Op grond daarvan heeft de GKv-kerkenraad geconcludeerd dat er in 1967 door twee ambtsdragers ten onrechte is gebroken met de meerderheid van de kerkenraad en daarmee een breuk in de gemeente is geforceerd.

Een andere conclusie is dat de meningsverschillen over de Open Brief hadden moeten leiden tot een open en eerlijk gesprek tussen ondertekenaar ds. Roel Brands, predikant in Oegstgeest en de betrokken ambtsdragers, in plaats van hun voortijdige veroordeling op basis van hun eigen interpretatie van de Open Brief.

Daarom heeft de kerkenraad van de GKv Oegstgeest uitgesproken dat de scheuring van de GKv Oegstgeest in 1967 ten onrechte heeft plaatsgevonden en is ds. Brands postuum gerehabiliteerd.

Daarnaast belijdt de GKv Oegstgeest schuld voor haar daden die de kerk in 1967 deden scheuren en voor het jarenlang ten onrechte breken van wat één is in Christus. In reactie daarop schenkt de NGK Oegstgeest e.o. de GKv Oegstgeest ruimhartig vergeving en vraagt zij de GKv vergeving voor haar aandeel in het jarenlang in stand houden van deze breuk.

De verzoeningsdienst wordt gehouden in het Teylingen Duinzigt College en begint om 10 uur.

Neem een gratis Proefabonnement op magazine OnderWeg.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief