Voorwaarden

Copyright

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s, opmaak, logo’s en grafisch materiaal, zijn eigendom van of in licentie bij OnderWegOnline en worden beschermd door copyright, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na toestemming door OnderWegOnline.

Disclaimer

Aansprakelijkheid
OnderWegOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Links
Verwijzingen naar websites die niet door OnderWegOnline worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. OnderWegOnline kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar gelinkt wordt, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

Privacy

Om gebruik te maken van een aantal diensten van OnderWegOnline is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. OnderWegOnline behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Contactformulier
Bij het stellen van een vraag via het contactformulier wordt u om de volgende gegevens gevraagd: geslacht, naam en e-mailadres. Uw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Abonnement
Bij het afsluiten van een abonnement wordt u om de volgende gegevens gevraagd: geslacht, naam, adres en e-mailadres. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verwerking en levering van uw bestelling, voor het versturen van facturen, voor het versturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen en voor het aanmaken van een abonnee-account op OnderWegOnline.

Nieuwsbrief
Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt u om de volgende gegevens gevraagd: e-mailadres. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees, waardoor u de nieuwsbrief automatisch ontvangt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging
OnderWegOnline handhaaft een beveiligingsniveau bij de verwerking van uw persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Delen gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden en uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
OnderWegOnline stuurt u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw uitdrukkelijke toestemming.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met OnderWegOnline verbonden zijn.

Verwijderen of wijzigen van gegevens
Wanneer u wenst dat OnderWegOnline uw gegevens wijzigt of verwijdert uit haar systeem, dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek per brief of per e-mail indienen.

Wijziging privacyverklaring
OnderWegOnline behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief