Inspiratie voor reisgenoten

Blog
0 Uitgedaagd!

Maar we wisten ons door de Heer geroepen, zo luidt de titel van een pas verschenen boek over kerk en apartheid. Deel twee van een bespreking van Bob Wielenga.

Nieuws
0 Positie GKv in ICRC ter discussie

Deze maand zal naar verwachting de positie van de GKv in de International Conference of Reformed Churches (ICRC) ter discussie komen, nu de GKv-synode ruimte heeft gemaakt voor de vrouw in het ambt.

Nieuws
0 GKv en NGK ontmoeten elkaar in Kampen

De gezamenlijke vergadering van de GKv-synode en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK, waarmee de GKv-synode op uitnodiging van de LV kortgeleden instemde, zal D.V. op zaterdag 11 november plaatsvinden in Kampen. Dat hebben de moderamina deze week besloten.

Achtergrond
0 Afscheid nemen van roomse tijden en wetten

Naar aanleiding van het artikel ‘Het geheimenis van Israël’ raakten Koert van Bekkum, auteur van het artikel, en Wouter Jan van den Berg, lezer van OnderWeg, met elkaar in gesprek over het vieren van Joodse feesten. Een laatste reactie van Van den Berg.

1 2 3 39