Inspiratie voor reisgenoten

Praktijklokaal
0 Ouderen bidden voor jongeren

De commissie Jeugd van de GKv Leerdam praatte vlak voor de zomervakantie de gemeente per brief bij over wat er allemaal voor de jongeren is gedaan. Een punt van dankbaarheid daarbij was dat het buddysysteem aanslaat en er een steeds hechtere band ontstaat tussen ouderen en jongeren.

1 2 3 53