Inspiratie voor reisgenoten

Achtergrond
0 ‘Het huwelijk is een zeer bevochten verbinding’

Eén blik in een huiskamer zegt lang niet alles, maar als ze met haar man Johan een avondwandeling maakt in de binnenstad van Zwolle ziet relatietherapeute Marjan Schutte-Bultman wel wat er mis kan gaan in een huwelijk. ‘De één kijkt televisie, de ander is verdiept in de smartphone. Dat raakt me. Is er nog verbinding?’

Praktijklokaal
0 Cultuurverschillen rond rouwdiensten

Het Deputatenoverleg Eenheid belegde recent een speciale bijeenkomst voor samenwerkingsgemeenten, waarin zij moeiten naar voren konden brengen die gepaard gaan met het meedraaien in verschillende kerkverbanden met verschillende regels en afspraken.

Achtergrond
0 Orgaandonatie: christelijke plicht of optie?

Vanaf medio 2020 ben je als volwassen Nederlander in principe orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. Eerste Kamerlid Roel Kuiper van de ChristenUnie betreurt de wet, medisch technoloog Fokko Wieringa is er blij mee. Ze gaan in debat over de ethiek van orgaandonatie.

Blog
0 Argwaan

De openheid waarmee gereageerd wordt op de discussies rond allerlei hermeneutische thema’s is bemoedigend, schrijft Bob Wielenga. Er heerst de geest van ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Weg met de argwaan!

1 2 3 48