Handoplegging door ouderlingen

0

Het is altijd een bijzonder moment bij de bevestiging van een predikant: de handoplegging. De nieuwe dominee knielt, de aanwezige predikanten komen naar voren en leggen de handen op, als teken van de heilige Geest. Althans, zo ging het meestal. In de NGK is al lang gebruikelijk dat ook ouderlingen en soms ook niet-kerkenraadsleden aan de handoplegging deelnemen. En ook in de GKv groeit een andere praktijk.

In Zwolle-West (GKv) deden bij de bevestiging van dominee Simon van der Lugt ook de ouderlingen mee, op voorstel van hun scriba, de emeritus predikant Tjeerd de Boer, De Boer: ‘Ik ben in 2013 zelf door de plaatselijke oudsten en collega’s ingezegend, met handoplegging. Al was het mijn zevende gemeente, het voelde goed!’ In die handoplegging ervoer hij de aanwezigheid van de Heer: ‘Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij.’ Na zijn vertrek uit Bergen op Zoom ging hij wonen in Zwolle en maakte daar eerst de bevestiging van Chiel Vleesenbeek mee. De ouderlingen namen toen niet deel aan de handoplegging. Daarom deed hij de suggestie om bij de bevestiging van dominee van der Lugt de ouderlingen te betrekken. Dat vind je namelijk ook al in de Bijbel: 1 Timoteüs 4: 14 waar het gaat over handoplegging door de raad van oudsten.

Handoplegging is binnen de GKv lang beperkt geweest tot de bevestigende predikant. De uitbreiding past bij de groeiende aandacht voor rituelen in de kerk. De Boer: ‘Is de lichamelijkheid onder gereformeerden niet verwaarloosd? Een bruidspaar, een jongere die belijdenis doet en een nieuwe ambtsdrager worden ingezegend. Dan mag je als voorganger een hand op zijn hoofd of haar schouder leggen om die gewichtige woorden te onderstrepen. Dat doe je toch ook aan het einde van de dienst? Gods zegen geef je mee, al is het – noodgedwongen – per afstandsbediening.’

Neem een gratis Proefabonnement op magazine OnderWeg.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter