Er hangt iets in de lucht

Els Veurink (HR) | 10 maart 2023
  • Column

Zondagmiddag in de kerk – een preek over een paar vrienden die het dak openbreken en de verlamde man voor Jezus’ voeten neerleggen. Een bekend verhaal. Toch valt er nieuw licht op. ‘En toen Jezus hun geloof zag…’ Met een klein groepje ergens in Utrecht mijmeren we door over wat een collectief geloof uitwerkt in dat verhaal. Als ware het katholiek: waarin een mens zich voegt in de communiteit. Je gelooft niet alleen, de Kerk gelooft voor jou. We dragen elkaar.

Tijdens een kringavond vertelt een gemeentelid hoe ze als internist in haar spreekkamer mensen tegenkomt met lichamelijke klachten waarachter eenzaamheid en depressie schuilgaat. Wat doet dat allemaal met een mens?

Op aswoensdag tijdens een ommetje in de buurt loop ik de kerk binnen. De priester van dienst vertelt over het waarom van vasten. We lopen en masse naar voren en horen samen en individueel het ‘gedenk o mens dat je stof bent, en tot stof zult wederkeren’ en ontvangen het askruis aan ons voorhoofd.

Vanavond zet ik een podcast op, heerlijk luisteren tijdens het koken. David Boogerd en Stefan Paas zijn in gesprek met NRC-journalist Wouter van Noort. Het gaat over vervreemding veroorzaakt door onverbondenheid. Het individuele dat in onze samenleving voorop staat, loopt vast. Het gesprek komt uit op nieuwe structuren zoeken voor gezamenlijkheid, ruimten creëren om in samen te komen.

Er hangt iets in de lucht… Net of het samenvalt: een week vol van één thema, verbinding. Durven we dat: ons zonder terughoudendheid verbinden? Je geeft je aan de christelijke gemeenschap van heiligen. Jezelf daarin voegen kost je iets van je individualiteit. Maar heb je een keuze? Ik denk dat een mensenziel ten diepste alleen kan overleven in verbondenheid met anderen, met de Ander. In de woorden van dichter John Donne: ‘No man is an island’. De veenbrand van hyperindivualisme laat slechts uitgeteerde, eenzame zielen over. We hebben elkaar nodig. Verbinding – het klinkt mooi, maar het gaat niet vanzelf. Het vraagt om commitment. We dragen elkaars lasten. Zo word je zelf op jouw beurt ook gedragen, brengen vrienden jou aan de voeten van Jezus. Wat is die verbondenheid jou waard?

Over de auteur
Els Veurink (HR)

Els Veurink is hoofdredacteur van OnderWeg.

‘Met jezelf bezig zijn doe je ook voor een ander’

‘Met jezelf bezig zijn doe je ook voor een ander’

Arie Kok
  • Ontmoeting
  • Thema-artikelen
Schoonheid in de ogen van God

Schoonheid in de ogen van God

Alain Verheij
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief