Vrijgemaakte kerk blijft leden verliezen

Ad de Boer | 25 februari 2015
  • Nieuws

Blijkens het op woensdag 25 februari verschenen Handboek 2015 blijft de GKv leden verliezen. In 2014 daalde het aantal kerkleden met 890 tot 120.688. Sinds 2003, toen de GKv bijna 127.000 leden telde, is er sprake van een gestage terugloop van het ledental.

Het Handboek 2015 verscheen op 25 februari, onder eindredacteurschap van ds. J.H. Kuiper.

Het Handboek 2015 verscheen op 25 februari, onder eindredacteurschap van ds. J.H. Kuiper.

Het ledenverlies komt vooral doordat er meer GKv-leden overgaan naar een andere kerk of buitenkerkelijk worden (ruim 2.100) dan omgekeerd (ruim 700). Leden die naar een andere kerk overstapten, gingen vooral naar de PKN en de CGK. Waarschijnlijk ligt het aantal vertrekkers naar evangelische en baptistengemeenten daar nog boven. Die worden in de statistiek niet uitgesplitst, maar lijken in de restgroep ‘Overige kerken’ (539) sterk vertegenwoordigd.

Ruim 550 GKv’ers werden in 2014 buitenkerkelijk en bij de 500 GKv’ers die met onbekende bestemming vertrokken gaat het veelal om kerkleden die in hun vroegere gemeente al lang geleden uit beeld raakten. Daartegenover werden afgelopen jaar ruim 100 buitenkerkelijken lid van de GKv.

Met het huidige aantal leden is de GKv terug op het niveau van 1994. Daarbij valt op dat de GKv in het midden en oosten van het land meer leden telt dan toen, terwijl er in het noorden sprake is van krimp.

De trek van GKv’ers naar andere kerken is sterk toegenomen: in 1994 werden een kleine 300 Gkv’ers lid van een andere (niet-GKv-)kerk, in 2014 ruim 1.100. Ook het interne verkeer binnen het GKv-kerkverband van de ene naar de andere gemeente laat zien dat de binding aan het eigen kerkgenootschap afneemt: in 1994 verwisselden 3.900 kerkleden de ene GKv voor de andere, in 2014 waren dat er nog maar zo’n 1.900. Die cijfers kunnen overigens ook betekenen dat er gewoon minder verhuisd wordt dan dertig jaar geleden.

De toegenomen kerkverlating blijkt uit het feit dat het aantal vertrekkers naar ‘Onbekend’ en ‘Geen kerk’ in 1994 400 bedroeg en in 2014 1.100.

Werden er in 1994 in de GKv 2.200 kinderen gedoopt, nu zijn dat er ongeveer 1.600. Het aantal dienstdoende predikanten steeg van 261 naar 272, terwijl het aantal gemeenten vergeleken met 1994 licht toenam: van 266 naar 269. Dat lijkt op stilstand, maar het tegendeel is het geval. Er is de afgelopen dertig jaar een aantal kleine gemeenten opgeheven, terwijl er een aantal nieuwe (missionaire) gemeenten en gemeenten-in-oprichting bijgekomen is.

De nieuwe jaarcijfers van de NGK komen in april beschikbaar.

Over de auteur
Ad de Boer

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Op weg met muziek

Op weg met muziek

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen
Zing een nieuw lied voor de HEER

Zing een nieuw lied voor de HEER

Jaap Cramer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief