Eerste vrouw op vrijgemaakte kansel

Ad de Boer | 4 maart 2015
  • Nieuws

Ineke Baron zal op 31 mei als eerste vrouw een preek houden in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ze gaat voor in een dienst van de GKv Haulerwijk. Het gaat om een proefpreek in het kader van haar opleiding.

Ineke Baron beleeft het besluit als een erkenning van haar werk in de gevangenis.

Ineke Baron beleeft het besluit als een erkenning van haar werk in de gevangenis.

Ineke Baron werkte van 2012 tot 2014 als geestelijk verzorger in de jeugdgevangenis van Veenhuizen. Inmiddels gaat ze in twee gevangenissen voor volwassenen in Veenhuizen voor in kerkdiensten.

Baron heeft een deel van de bacheloropleiding aan de Theologische Universiteit Kampen gedaan en volgt nu een praktische vorming in preken aan het Baptistisch Seminarium in Amsterdam. Daarbij horen stagepreken, die op video opgenomen worden. Dat laatste mag niet in de gevangenis. Daarom deed ze een verzoek aan de kerkenraad om dat in een kerkdienst van haar eigen gemeente te laten plaatsvinden.

De kerkenraad van de GKv Haulerwijk heeft na een intensief overlegtraject ingestemd met haar preekverzoek. Bij dat besluit is ook de gemeente betrokken.

De kerkenraad wil met zijn toestemming niet het recente besluit van de GKv-synode, dat geen ruimte laat voor vrouwelijke ambtsdragers, ter discussie stellen. De raad wijst er onder verwijzing naar Prisca en Junia (Romeinen 16) op dat de Bijbel positief staat tegenover vrouwen die onderwijzen. De dienst waarin Baron zal preken, zal onder leiding staan van een GKv-predikant.

Ineke Baron beleeft het besluit als een erkenning van haar werk in de gevangenis, waarmee ze in 2005 op eigen initiatief en als vrijwilliger begon. Toen al gingen er stemmen op dat ook haar kerkelijke gemeente daarvoor verantwoordelijkheid moest nemen. Inmiddels is de stichting Neemias opgericht om haar te steunen bij haar werk.

In een brief aan de gemeente, waarin ze haar preekverzoek toelicht, schrijft Ineke Baron wat haar beweegt: ‘Ik heb door al deze jaren heen gemerkt dat God mij het verlangen bleef geven om in gevangenissen zijn liefde uit te delen. Hoewel ik soms moedeloos uit de gevangenis kan komen, merk ik ook dat Hij me steeds weer nieuwe krachten geeft om door te gaan.’

Zie voor meer informatie www.neemias.nl.

Over de auteur
Ad de Boer

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

De kerk als proeftuin

De kerk als proeftuin

Petra de Jong
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

Femke Woertink
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief