NGK Wageningen denkt over zingeving en werk

0

Loop je jezelf voorbij in je werk of ben je gewoon lekker bezig? Of loop je met je ziel onder de arm omdat je geen werk hebt? Hoe dan ook, je beroepsmatige bezigheden vormen een groot deel van je leven en laten zien wie je bent. Voor jezelf en ook in de relatie met God. Je dagelijks werk is een eerbetoon aan Hem en een vervulling van je mens zijn.

De werkgroep biedt een netwerk voor mensen die werk zoeken in Wageningen. (beeld Mystic_Mabel)

De werkgroep biedt een netwerk voor mensen die werk zoeken in Wageningen. (beeld Mystic_Mabel)

De NGK Wageningen heeft een werkgroep ‘zingeving en werk’ in het leven geroepen om juist daarover met elkaar in gesprek te gaan en samen oog te krijgen voor het ‘multidimensionale’ karakter van werk. Er zijn inmiddels een paar preken aan het onderwerp gewijd en voor bespreking op de kringen zijn er handreikingen gemaakt.

In één van de preken stond ds. Karel Smouter stil bij het thema hollen of stilstaan (naar aanleiding van Leviticus 25) en hij zei daarover onder meer dat we de balans tussen rust en opgejaagd zijn compleet zijn kwijtgeraakt.

Daarnaast biedt de werkgroep een netwerk voor mensen die werk zoeken in Wageningen. Via een (besloten) LinkedIn-groep worden verbindingen gelegd tussen mensen die elkaar anders niet zomaar gevonden hadden. Voor een stage, het meelezen van een sollicitatiebrief of cv, voor een gesprek over motivatie en richtingkeuze, of voor een pastoraal contact rond deze thema’s. Soms leidt dat tot heel concrete zaken, zoals een opdracht voor een startend bedrijfje, huishoudelijke hulp of tuinonderhoud.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter