NGK volgt rapport ambt en homoseksualiteit niet

0

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Landelijke Vergadering van de NGK het in de vrijheid van de kerken zal laten om gemeenteleden met een homoseksuele relatie ouderling of diaken te laten worden. Op de LV-zitting van 21 november klonk waardering voor het rapport van de commissie Ambt en homoseksualiteit, waarin de commissiemeerderheid dat bepleit (‘geen vrijzinnig verhaal, maar een eerlijke zoektocht naar wat God rond homoseksualiteit vandaag van ons vraagt’), maar ook kritiek.

De Landelijke Vergadering van 21 november stond in het teken van het onderwerp 'ambt en homoseksualiteit'. (beeld Quinn Dombrowski/Flickr.com)

De Landelijke Vergadering van 21 november stond in het teken van het onderwerp ‘ambt en homoseksualiteit’. (beeld Quinn Dombrowski/Flickr.com)

Vooral op de manier waarop het rapport vanuit de duidelijke ‘neeteksten’ in de Bijbel via een hermeneutische brug tot een ruimhartig en principieel ja tegen homoseksuele relaties komt, kwam commentaar. Zo werd het werken met Bijbelse grondwoorden (‘Gods karaktertrekken’) als liefde, gerechtigheid en barmhartigheid door ds. Karel Smouter (Wageningen) als ‘een reductionistisch model’ getypeerd, dat volgens ds. Johan Ebbers (Steenwijk) ‘kwetsbaar is voor subjectieve invulling’.

Ds. Geert van Dijk (Sliedrecht) bepleitte om niet weg te lopen uit de spanning tussen het Bijbelse nee én het verlangen om een schuilhut te zijn voor kwetsbare mensen: ‘Misschien moet die spagaat ons allemaal wel pijn blijven doen.’

Ad de Boer (Voorthuizen/Barneveld) stemde de commissie toe dat God ter wille van kwetsbare mensen soms afwijkt van zijn eigen scheppingsorde, maar vond dat het rapport gaandeweg ‘aan de gebrokenheid voorbij raakt’ en de bocht neemt van homoseksuele relaties als ‘het kleinere kwaad’ naar ‘het kleinere goed’.

Andere afgevaardigden signaleerden dat met het commissierapport ook het homohuwelijk te verdedigen valt en openstelling van het predikantschap voor homo’s met een relatie in beeld komt. Het deel over het ambt werd als ‘mager’ getypeerd. Verder werd gewaarschuwd om geen nieuwe barrière te leggen op het pad van hereniging met de GKv en vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit.

Er klonken veel pleidooien om meer tijd te nemen voor bezinning op de vragen rond homoseksualiteit in de eigen kerken en samen met de zusterkerken (CGK, maar vooral GKv). Ook werd bepleit om het rapport door deskundigen op exegetisch, hermeneutisch en ethisch gebied te laten toetsen.

Veilige plek

Van meerdere kanten werd gevraagd om een signaal naar de gemeenten dat zij een veilige plek moeten zijn voor homoseksuele gemeenteleden en dat ze ook degenen die uitkomen bij een homoseksuele relatie pastoraal en kerkelijk niet in de kou mogen laten staan.

Jan van Dijk (Oegstgeest): ‘Zeker jonge mensen met homoseksuele gevoelens moeten veilig zijn in de kerk. Ik wil ze niet langer kwijtraken voor we hebben kunnen laten zien hoe we kerk van Christus willen zijn.’ Commissievoorzitter Bram Wattèl droomde van de gemeente als ‘een toevluchtsoord in de woestijn, een herberg voor verdwaalde mensen, hetero- én homoseksueel’.

Op 16 januari neemt de LV een besluit.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter