Van 40-dagentijd naar 50-dagentijd

Praktijkcentrum | 16 april 2016
  • Praktijklokaal

‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.’ Zo omschrijft Handelingen 1:14 de ‘actie’ van de volgelingen van Jezus na de hemelvaart. Dit stempelt de bijzondere tijd van Pasen via hemelvaart naar Pinksteren. Daarom is er in steeds meer kerken aandacht voor de vijftigdagentijd, onderscheiden van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen. Die aandacht is er op diverse manieren, zo blijkt uit de volgende selectie.

020806 Praktijklokaal foto 1De GKv en de NGK/CGK in Zoetermeer doen het samen: ze organiseren gezamenlijke themakringen rond geloof, hoop en liefde. De preken worden op elkaar afgestemd en de predikanten Gertjan Oosterhuis en Adriaan van Langevelde stellen hun preken met verwerkingsvragen beschikbaar aan de deelnemers van de kringen. Er komt nog vrij veel organisatie bij kijken. Zo zijn er kringleiders nodig en ook gasthuizen. Leden van beide gemeenten kunnen zich opgeven. In Zoetermeer gaat het om een serie van vier bijeenkomsten, op zondag.

De NGK Oegstgeest blijft dicht bij Handelingen 1 en wijdt zich vijftig dagen aan gebed voor en door de regio Leiden. Concreet betekent dit dat de ene zondag gebeden wordt voor de overheid en de ambtenaren en een volgende zondag voor het onderwijs. De gemeente is ook op andere manieren betrokken bij de regio: samen met andere kerken ontplooit zij allerlei activiteiten in de Hoge Mors, een wijk in Leiden. De motivatie van deze betrokkenheid is dat de gemeente ‘hiermee Jezus wil navolgen, die zijn hoge plaats bij de Vader opgaf en steeds de mensen aan de rand van de samenleving opzocht’.

De NGK in Enschede laat zich leiden door een boek van ds. Jan Mudde: Op weg naar Pinksteren. Aan de hand van Paulus’ brief aan de Efeziërs geeft Mudde het nodige door over de heilige Geest en zijn werk. Alle morgendiensten, wijkbijeenkomsten en gemeentezondagen staan in het teken van dit project.

Klaar mee

020806 Praktijklokaal foto 2De GKv Zwolle-centrum (Plantagekerk) doet het weer anders. De predikant van die gemeente, Jos Douma, schreef eerder in een blog dat hij het helemaal heeft gehad met de veertigdagentijd: ‘Ja, ik ben er klaar mee.’ Hij schrijft dit in aansluiting bij de theoloog Tom Wright, die erop wees dat al die weken uitgetrokken worden voor het lijden van Christus, terwijl veel christenen met de opstanding in één dag klaar zijn.

Het bijzondere van de aanpak in Zwolle is dat zij gedurende de hele periode van vijftig dagen aandacht vragen voor één Bijbeltekst, namelijk Kolossenzen 3:1-4. Op Paasmorgen vormde dit gedeelte de tekst voor de prediking. In de toelichting staat: ‘Wat zou er gebeuren als we deze woorden vijftig dagen lang (van paaszondag 27 maart tot pinksterzondag 15 mei) elke dag een (paar) keer door ons hoofd en ons hart laten gaan? Wat zou de heilige Geest daarmee gaan doen?’ Opvallend is het advies om deze tekst uit het hoofd te leren, elke dag een vers.

Ook het Steunpunt Liturgie van de GKv besteedt aandacht aan de tijd van Pasen naar Pinksteren, maar concentreert zich daarbij op de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Dit wordt het pinksternoveen genoemd, waarvoor ook een Bijbelleesrooster beschikbaar is met als titel ‘Neem plaats aan mijn rechterhand’.

Webtips
www.ngkoegstgeest.nl
www.levenindekerk.nl/2016/03/26/waarom-ik-helemaal-klaar-ben-met-die-40dagentijd
www.plantagekerkzwolle.nl
www.dereformatie.nl/download/2602
www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liturgisch-jaar/hemelvaart

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Annelies Smouter
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief