Kerken als oefenplaats voor de Nederlandse taal

0

Wat kun je als kerk betekenen voor de mensen in de wijk of in je dorp? Die vraag krijgt de laatste tijd in steeds meer kerken aandacht.

De Oase (CGK/NGK) in Amsterdam organiseert sinds kort een taalcafé, waar statushouders, nieuwkomers en anderen Nederlands kunnen oefenen.

De Oase (CGK/NGK) in Amsterdam organiseert sinds kort een taalcafé, waar statushouders, nieuwkomers en anderen Nederlands kunnen oefenen.

In antwoord op die vraag bieden de GKv’s van Dalfsen huiswerkbegeleiding aan voor kinderen uit gezinnen op het sociaal minimum en voor vluchtelingen. De diakenen zijn daarmee in het voorjaar gestart; drie kinderen hebben er met succes gebruik van gemaakt. Volgens de diakenen ‘is een goede opleiding de beste preventie tegen armoede. Als diakenen willen we zo opkomen voor degenen die geen geld hebben om hun kind naar betaalde huiswerkbegeleiding te laten gaan.’

Een andere activiteit zijn de koffie- en taalmiddagen, bedoeld als extra mogelijkheid om Nederlands te oefenen voor vluchtelingen die zich voorbereiden op de taaltoets. Een aantal vrijwilligers gaat één-op-één met de vluchtelingen aan de slag. Men verwacht in Dalfsen veel belangstelling, omdat veel mensen moeite hebben om de taaltoets te halen. Daarnaast heeft deze activiteit ook een sociaal aspect: de vluchtelingen leren zo veel mensen uit het dorp kennen.

Al deze activiteiten passen in de gemeentevisie van beide GKv’s, waarin ‘hart voor de omgeving’ een kernpunt is. In de Bijbel vinden de diakenen uit Dalfsen genoeg aanwijzingen voor dit werk: de vreemdeling hoort bij het kwartet kwetsbaren dat de Bijbellezers herhaaldelijk op het hart wordt gebonden: de weduwe, de wees, de arme en de vreemdeling.

Ook de missionaire en multiculturele gemeente Oase voor Nieuw-West in Amsterdam heeft oog voor de taalproblemen van medelanders. De CGK/NGK-gemeente organiseert sinds kort een taalcafé, waar statushouders, nieuwkomers en anderen die onze taal nog niet goed beheersen onder het genot van een kop koffie of thee Nederlands kunnen oefenen met gemotiveerde vrijwilligers.

De eerste bijeenkomsten waren een groot succes, met deelnemers uit onder meer Tunesië, Eritrea, Rwanda, Syrië, Iran, Irak, Amerika, Indonesië, Turkije en Marokko. ‘Het is prachtig om zo weer nieuwe mensen in de buurt te leren kennen en Gods liefde tastbaar te maken’, aldus de nieuwsbrief van Oase.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.