Kerkbestuur GKv Nijkerk-West ontlast kerkenraad

0

De GKv Nijkerk-West kent sinds kort naast ouderlingen en diakenen ook kerkbestuurders. Eén vrouw en drie mannen werden na verkiezing door de gemeente in een kerkdienst bevestigd.

De leden van het kerkbestuur van Nijkerk-West werden na verkiezing door de gemeente in een kerkdienst bevestigd. (beeld Erik Koning)

De leden van het kerkbestuur van Nijkerk-West werden na verkiezing door de gemeente in een kerkdienst bevestigd. (beeld Erik Koning)

Het kerkbestuur is een nieuw orgaan naast de kerkenraad en de diaconie. In Nijkerk-West heeft men daarvoor gekozen om de organisatiestructuur te vereenvoudigen en slagvaardiger te maken en vooral om ervoor te zorgen dat de kerkenraad zich volledig kan focussen op zijn primaire taak, het geestelijk leidinggeven aan de gemeente. Het schrappen van hiërarchische lagen en het creëren van kortere lijnen moet daarbij helpen.

Het kerkbestuur heeft volgens het in Nijkerk-West ontworpen bevestigingsformulier als taak de aansturing van alle werkvelden (jeugd, barmhartigheid, samenleven, mission, beheer en eredienst), het beleid op organisatorisch en materieel terrein (zoals financiën, onroerend goed en het uitoefenen van de werkgeversrol) en de communicatie met de gemeente. De kersverse Nijkerkse kerkbestuurder Johan Walinga signaleert dat in andere kerken ‘een moderamen, een kleine kerkenraad of een bestuurscommissie over dit soort zaken gaan, maar met veel minder eigen bevoegdheid, zodat de kerkenraad nog bij tal van beslissingen moet worden betrokken. Bij ons heeft het kerkbestuur veel ruimte om eigen beleid te ontwikkelen, eigen keuzes te maken, zelfstandig naar de gemeente te communiceren en de gemeente naar buiten te vertegenwoordigen.’

Fiattering vooraf of instemming achteraf door de kerkenraad over zaken binnen het zeer ruime mandaat is niet nodig. Over de uitvoering hoeft slechts eenmaal per jaar verantwoording te worden afgelegd aan de kerkenraad. ‘Dat betekent dat het kerkbestuur zelfstandig kan beslissen over zaken als VVB-verhoging, kerkbouw, samenwerking met andere kerken’, aldus Walinga.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.