Leesrooster voor catechismus/catechisatie

0

Catechismusprediking komt nog steeds voor. En als dat gebeurt, wil je graag dat de inhoud ervan een plek krijgt in het leven van de mensen. Eén van de vormen die daarvoor in de Overijsselse Vechtstreek gekozen wordt, is een Bijbelleesrooster voor thuis.

De GKv Heemse kent zo’n rooster, als bijlage bij het mededelingenblad, en ook de GKv Ommen-West start er dit jaar mee in het kerkblad. In die gemeente gaat het de komende tijd in de catechismuspreken en ook op catechisatie over Jezus, de Zoon van God: Wie was Hij? Wat deed en doet Hij? Het leesrooster volgt de vier evangeliën en is ook bedoeld om meer inzicht te krijgen in de verschillende accenten die de evangeliën leggen.

Ook de GKv Vlaardingen heeft op de website zo’n leesrooster voor de catechismuspreken. Aanleiding daartoe was het verzoek van de jeugdvereniging om de jongeren meer te betrekken bij de preek. Het is de bedoeling dat de gemeenteleden het leesrooster in de week voorafgaand aan de betreffende dienst gebruiken. Ds. Gert Treurniet stelt het samen, ook voor gastpredikanten, maar kan dan uiteraard niet garanderen dat het rooster echt aansluit bij de inhoud van de preek. Hij is er overigens in zijn tijd in Heemse mee begonnen.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.