Hardenberg: samenwerking in leerdiensten

0

De verschillende gemeenten van de GKv in Hardenberg die samenkomen in kerkgebouw Het Morgenlicht hebben voor de komende maanden een uitgebreid programma met leerdiensten opgezet. Onderdeel daarvan zijn zes leerdiensten waarin het gaat over jongeren en de kerk, aan de hand van de zes principes uit het boek Growing Young. In het vorige nummer van OnderWeg vertelde ds. Louren Blijdorp van Hardenberg-Baalder daar al meer over.

040404 Praktijklokaal foto 4Het programma kent daarnaast nog meer diensten. Uiteraard komt in een aantal leerdiensten de leer van de kerk aan de orde, maar ook is er aandacht voor de kleine profeten, waarbij telkens een heel Bijbelboek behandeld wordt. En er is aandacht voor de GKv zelf en wat die kerken nu drijft: afscheid van het absolutisme én gereformeerd 2.0, naast aandacht voor de ‘charismatische golf’.

De predikanten schrijven daarover: ‘Het verstaan van de huidige tijd, en net zo goed het begrijpen van die huidige ontwikkelingen in het licht van de geschiedenis, vinden we waardevol.’ Daarbij gaat het niet om de geschiedenis op zich, maar om wat die betekent voor ons kerk zijn en christen zijn vandaag.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.