Nieuwe tekst voor doopvragen

Praktijkcentrum | 31 maart 2018
  • Praktijklokaal

Het is feest in de kerk als er weer een klein kindje gedoopt wordt. Voor de ouders en verdere familie, maar ook voor de hele gemeente. Vaak zijn er gasten bij de doop aanwezig, die misschien voor het eerst een kerkdienst bijwonen. En dan horen ze in de eerste doopvraag aan de ouders: ‘Erkent u dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen zijn?’ Of, sterker toegespitst op het kind dat wordt gedoopt: ‘Erkent u dat [naam] zondig en schuldig ter wereld is gekomen en uit zichzelf niets goeds kan doen, en dat hij van nature blootstaat aan Gods toorn?’

Door de huidige formulering hebben doopouders na de dienst heel wat uit te leggen aan buitenkerkelijke gasten. (beeld kzenon/iStock)

Door de huidige formulering hebben doopouders na de dienst heel wat uit te leggen aan buitenkerkelijke gasten. (beeld kzenon/iStock)

CGK-predikant Bert Loonstra schreef recent een blog over zijn moeite met deze formulering en ook in enkele GKv- en NGK-gemeenten is iets van die moeite te proeven. Bijvoorbeeld in de GKv Leek. De predikanten Roel Prins en Henk Bondt schrijven: ‘Denk je een reactie in als: “Een God die boos is op een pasgeboren kind? Hoe kun je zoiets geloven?” Op dat moment staan doopouders met 3-0 achter.’ Ze hebben dan na de dienst heel wat uit te leggen. Ook in de NGK De Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld) is de ervaring dat de doopvragen zoals die tot nu toe waren geformuleerd, niet altijd helder overkomen.

De GKv Leek hanteert voor de eerste doopvraag de formulering die ook in de Plantagekerk (GKv Zwolle-Centrum) wordt gebruikt: ‘Jullie kinderen zijn één voor één prachtige en unieke schepsels van God! Maar ze zijn geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen en daar hebben ze zonder het te weten ook deel aan. Zonder Christus zou hun leven geen toekomst hebben. Geloven jullie van harte dat jullie kinderen dankzij het offer van Christus voor God heilig zijn? En geloven jullie dat de doop de manier is waarop zij nu als lid van Christus in zijn gemeente worden ingelijfd?’

Beide gemeenten geven hun eigen uitleg bij de gekozen aanpassing. De GKv-synode heeft immers bepaald dat de door de ouders af te leggen beloften niet veranderd mogen worden. Maar strikt genomen is er pas bij de derde doopvraag sprake van een belofte en de predikanten van Leek wijzen erop dat de inhoud van de vragen niet veranderd is. Er zijn slechts andere woorden gekozen om tegemoet te komen aan de bezwaren.

In Voorthuizen-Barneveld benadrukken ds. Henk van der Velde en ds. Reinier Drop dat het goed is om ook voor de gemeente te herhalen wat bij de voorbereiding allang doorgesproken is. De eerste doopvraag wordt daar als volgt onder woorden gebracht: ‘Belijden jullie dat het leven van jullie kindje alleen dankzij het kruis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus is gered van zonde, dood en oordeel, van welke redding de doop een teken en zegel is?’ Bij de voorbereidende doopgesprekken gebruikt deze gemeente een doopfolder, waarin de betekenis van de doop besproken wordt.

Webtips
www.bertloonstra.nl/blog/komen-onze-kinderen-schuldig-ter-wereld
plantagekerkzwolle.nl/kerkdiensten/doop

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Verschillende gaven, één Geest

Verschillende gaven, één Geest

Bram Beute
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

‘Laten we minder in ons hoofd zitten’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief