Ledental NGK stabiel

OnderWeg | 13 april 2018
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Het aantal NGK-leden is in 2017 vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje voor deze kerken. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet, waarbij kleine dalingen en stijgingen van het ledental elkaar afwisselen. De NGK telt nu 33.041 leden, 46 minder dan 5 jaar geleden.

Het ledental van de NGK is stabieler dan dat van de CGK en de GKv. Blijkens het Jaarboek 2018 telde de CGK eind 2017 72.394 leden, bijna 2.000 minder dan 5 jaar geleden. De GKv had eind 2017 116.820 leden, ruim 5.000 minder dan eind 2012.

In 2017 was het aantal leden dat vanuit andere kerken naar de NGK kwam groter dan het aantal NGK-leden dat naar andere kerken vertrok (732 tegenover 576). De nieuwe leden kwamen vooral uit de PKN, de GKv en de CGK. Het aantal NGK-leden dat naar evangelische gemeenten overstapte was groter dan het aantal leden dat vanuit die gemeenten naar de NGK kwam.

In 2017 werden 21 buitenkerkelijken NGK-lid. Maar liefst 342 mensen verlieten de NGK zonder zich bij een andere kerk aan te sluiten.

De kerk als proeftuin

De kerk als proeftuin

Petra de Jong
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

Femke Woertink
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief