NGK Utrecht actief in straatpastoraat

0

Al jarenlang zet de NGK Utrecht zich in voor daklozen in de stad. In 2004 sloot de kerk zich aan bij een initiatief van het Leger des Heils uit 2001 en benoemde Wieke de Wolff als straatpastor. Er is verkennend contact met de andere kerken in Utrecht om de basis te verbreden.

De straatpastors en de vrijwilligers geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. (beeld Srdjanns74/iStock)

De straatpastors en de vrijwilligers geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. (beeld Srdjanns74/iStock)

Wieke de Wolff is nog steeds actief als straatpastor en heeft inmiddels een collega gekregen: straatwerker Bert van Aalderen, lid van de GKv Veenendaal. Het duo wordt bijgestaan door een grote groep vrijwilligers die praktische hand- en spandiensten verrichten bij de inloop op maandagochtend of de vieringen in de Domkerk. Ook verzorgen zij de pastorale zorg voor de bewoners van hostel De Hoek, dat in de buurt van de Nederlands-gereformeerde Jeruzalemkerk staat en waar het Leger des Heils verslaafden opvangt.

Eerder omschreef Wieke de Wolff haar werk als volgt: ‘Als medemens in Gods naam helend aanwezig proberen te zijn in het leven van dak- en thuislozen.’ Het is daarbij niet de bedoeling te evangeliseren, maar je in te zetten voor het heil van de mens die je ontmoet. Dat kan heel basaal zijn: zorgen voor een bed en een boterham. Maar in het contact met de medemens kan ook ruimte zijn voor getuigen.

Achter dit werk staat een werkgroep ondersteuning straatpastoraat, die zich onder meer bezighoudt met fondsenwerving. Dat gebeurt door collecten in de kerk, giften van kerkleden (een stevige gift maakte voorlopig een einde aan een financieel tekort) en door het organiseren van een veiling op zaterdag 2 juni, waar geboden kan worden op (creatieve) producten en diensten. Het is de bedoeling om hier een gemeenteproject van te maken, omdat de NGK Utrecht het straatpastoraat een warm hart toedraagt.

Webtip
Zie voor een eerder interview met Wieke de Wolff www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=1204.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.