Aandacht voor het huwelijk in de gemeente

Bram Beute en Peter Hommes | 28 april 2018
  • Reportage
  • Thema-artikelen

Hoe kun je getrouwde gemeenteleden toerusten en ondersteunen in hun huwelijk? Drie voorbeelden van gemeenten die er werk van maken.

(beeld Macrovector/Shutterstock)

Leidschenveen-Ypenburg: cursus voor christenen en niet-christenen

Reportage 1In Leidschenveen-Ypenburg organiseert de christelijke beweging HECHT een relatiecursus voor christenen en niet-christenen. Ds. Arnout Francke zet zich sinds twee jaar samen met andere christenen in voor het stichten van een nieuwe geloofsgemeenschap in het Haagse stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Centraal staat daarbij ontmoeting. ‘Ontmoeting met elkaar en misschien ook wel met God’, zegt de voorganger. ‘De mensen in deze Vinex-wijken zijn over het algemeen hartstikke druk en genieten van mooie ontmoetingen. Die proberen we te faciliteren. Daaronder valt ook de relatiecursus Ik ook van jou. Deze cursus is gebaseerd op de Marriage Course, maar zo noemen we het niet, omdat iedereen die zich in een relatie aan een ander verbonden heeft welkom is.’

Francke vindt het spannend werk, ‘want op doorvragen naar de relatie van een ander rust een taboe. In de kerk zijn we gewend om elkaar een spiegel voor te houden. Dat is buiten de kerk veel minder gewoon. Zo’n cursus wordt door sommigen daarom als betuttelend gezien. Toch doen er zestien stellen mee, die niet allemaal gelovig zijn. Er is zelfs een wachtlijst.’

Diner

HECHT hield vooraf een informatieborrel om mensen te vertellen wat de cursus inhoudt. Daar werd enthousiast op gereageerd. Francke: ‘We hebben de deelnemers van tevoren uitgelegd dat er ook christelijke elementen in de cursus zitten. Daar worden mensen dus niet door overvallen. Tegelijk is er ruimte genoeg om dat naast je neer te leggen.’

Reportage 2Voor de cursus wordt samengewerkt met een restaurant dat een leerwerkplek voor jongeren is. Verder ondersteunt het stadsdeel het initiatief met subsidie, omdat het wordt gezien als preventie tegen echtscheiding. Stellen betalen 175 euro voor zeven avonden, waarbij ze elke avond een diner krijgen.

‘Elk stel zit aan een eigen tafeltje. Ze krijgen eerst het voorgerecht en het hoofdgerecht. Daarna draaien we stukken uit de video van de Marriage Course. Tijdens het toetje werken de deelnemers aan “de grote opdracht”. Dat is bijvoorbeeld een vragenlijst, waardoor stellen ontdekken hoe verschillend ze tegen belangrijke dingen in hun relatie aankijken. Het goede van de cursus is dat er allerlei belangrijke thema’s worden aangestipt die je in je relatie lang niet altijd bespreekt.’

Gemakkelijk

Reportage 3De stellen hebben tijdens de cursus eigenlijk geen contact met elkaar en kennen elkaar meestal niet. Ieder stel doet voor zichzelf de cursus. Na afloop krijgen de deelnemers een goodiebag mee met informatie over HECHT. Ook wordt er in het evaluatieformulier gevraagd of mensen na de cursus nog verder contact willen houden.

Voordeel van het werken met het materiaal van de Marriage Course is dat het daarmee gemakkelijk te organiseren is. Nadeel is dat er niet iemand is die iets vertelt; je kijkt samen naar een video. Het materiaal is soms wat oud en traag, en bovendien in het Engels. ‘Misschien zou het goed zijn als we iets meer tijd voor een gesprek hebben en een kortere video laten zien’, zegt Franck.

Meer informatie over de cursus ‘Ik ook van jou’ zoals HECHT die organiseert is te vinden op hecht-lvyp.nl/ikookvanjou.


Maassluis: openheid geeft openheid

In de NGK Maassluis wordt vanuit verschillende invalshoeken huwelijkstoerusting gegeven.

Stellen die nadenken over trouwen of stellen die een tweede huwelijk aangaan, kunnen meedoen met de Love Affair. Hierbij ga je als stel in gesprek over het werken aan je relatie. Er zijn ook oefeningen en gesprekken in groepsverband. Zo kun je leren van elkaar en tegelijkertijd bouwen aan relaties in de gemeente. Het is deze combinatie van individuele en groepsgesprekken die de cursus sterk maakt.

Reportage 4De cursus beslaat vijf tot zes avonden. Eerst wordt met elkaar gegeten. Aan het eten, een meergangendiner, wordt veel aandacht besteed. Tijdens de maaltijd worden allerlei oefeningen gedaan om elkaar beter te leren kennen. Daarna wordt een thema besproken, zoals hechting, verschillen van elkaar, communicatie, intimiteit en seksualiteit, geestelijke eenheid en de vijf talen van de liefde. Als stel doe je allerlei opdrachten en ga je met elkaar in gesprek over het onderwerp.

Het materiaal voor de avonden wordt telkens aangepast met onderwerpen die passen bij de groep. Hierbij wordt geput uit allerlei christelijke boeken op het gebied van relatievorming en huwelijk. Ook wordt gebruikgemaakt van filmpjes op YouTube (bijvoorbeeld over de verschillen tussen man en vrouw) en allerlei powerpoints.

Qualitytime

Voor getrouwde stellen die al langer onderweg zijn, is er de Marriage Course. Dit wordt interkerkelijk opgepakt en is bedoeld voor stellen binnen én buiten de gemeente.

Reportage 5De avond begint met een maaltijd als koppel, in een leuke en romantische sfeer. Je bent echt samen uit en wordt zo ‘gedwongen’ tot een goed gesprek. Vervolgens is er een praatje over een onderwerp, waarna je als koppel opdrachten maakt en bespreekt. Je schrijft hierbij eerst je eigen antwoorden op, daarna deel je ze met elkaar. Hierdoor kunnen gedachten en gevoelens goed worden verwoord en loop je minder het risico om in een discussie terecht te komen.

Op zeven avonden worden verschillende onderwerpen belicht, zoals sterke fundamenten leggen, communicatie, omgaan met conflicten en seksualiteit. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten voor de week erna, om samen het onderwerp verder te bespreken en qualitytime in te plannen. De zeven avonden worden in een tijdsbestek van tien weken gegeven, zodat zich voor de qualitytime een bepaald patroon kan ontwikkelen.

Veel van de aangereikte principes zijn gebaseerd op de Bijbel. Soms worden ook voorbeelden en teksten uit Bijbel geciteerd. Omdat het erin verweven is, is het ook voor niet-christenen makkelijk te volgen.

Kwetsbaarheid

Reportage 6Er is in Maassluis ook aandacht voor huwelijkspastoraat, want het spreken over je relatie is niet eenvoudig, zeker niet als er problemen zijn. Er is een echtpaar beschikbaar waar stellen terechtkunnen om over hun relatie door te praten. Het echtpaar probeert mede vanuit hun eigen ervaringen en kwetsbaarheid het koppel verder te helpen en met hen mee te lopen. Ook wordt er samen gebeden, zodat de ervaren problemen voor God kunnen worden gebracht en samen gezocht kan worden naar Gods plan voor het huwelijk.

Bij al deze vormen van huwelijkstoerusting worden onderwerpen besproken die niet zomaar op tafel komen in een huwelijk. Door kwetsbaarheid te stimuleren rond een specifiek thema wil de gemeente meer openheid creëren, waardoor relaties (weer) kunnen opbloeien. Dat onder het motto : openheid geeft openheid!


Kampen: huwelijkscursussen en een huwelijks-apk

Corry Blijdorp en haar man Aldert gaven tot vier jaar geleden regelmatig huwelijkscursussen in de Eudokiakerk (GKv) in Kampen. Ze schreven vooraf een stukje in het kerkblad, waarop stellen zich konden aanmelden. ‘Er lijkt de laatste jaren minder belangstelling voor te zijn’, zegt Corry. ‘Maar we vinden ook dat het niet ons ding moet zijn. Het zou iets van de hele gemeente moeten zijn, als gemeente moeten we elkaar helpen in het huwelijk. Dat laatste gebeurt trouwens wel in één van de groepen die we ooit een cursus hebben gegeven. De stellen daarvan komen eens per jaar weer bij elkaar voor een, zoals ze het zelf noemen, huwelijks-apk. Ze hebben het dan gezellig met elkaar, maar stellen elkaar ook vragen. En ze vragen echt door.’

Reportage 7De cursussen van Corry en Aldert begonnen altijd met een Bijbelstudie. Daarna werd een bepaald thema uitgewerkt. Voor de keuze van de thema’s greep Corry terug op de dingen die ze in haar werk als relatietherapeut tegenkomt. ‘Een aantal thema’s lieten we door de deelnemers kiezen, maar sommige behandelden we altijd: wensen en verwachtingen, je gezin van herkomst, seksualiteit, gezamenlijke geloofsbeleving, geloofsopvoeding en het speelveld. Bij het laatste thema vergeleken we het huwelijk met een volleybalveld. Het is in een huwelijk belangrijk dat je op je eigen helft blijft spelen en niet voor de ander gaat denken, invullen of bepalen. Je moet je eigen ruimte innemen. Wat denk jij, wat wil jij, wat voel jij, wat heb jij nodig? Ik denk dat deelnemers daar veel aan hadden. Ik hoor af en toe van voormalige deelnemers terug dat hen dat helpt.’

Een ander spannend thema was seksualiteit. ‘Daarbij splitsten we de groep op in een mannen- en een vrouwengroep. Dat gaf veel vertrouwdheid en ruimte om open hierover te praten.’

Opluchting

Reportage 8Na de Bijbelstudie en de inleiding van het thema moesten de stellen met een opdracht aan het werk. Daarna werden de opdrachten in de hele groep besproken. ‘Dat was wel spannend. Veiligheid is dan heel belangrijk. Soms begonnen we daarom met een voorbeeld van onszelf, bijvoorbeeld over hoe wij ruziemaakten. Het samen bespreken van die opdrachten was heel goed, vooral omdat het veel herkenning geeft. Stellen hebben vaak dezelfde problemen. Dat geeft opluchting en ruimte.’

‘De meeste stellen waren nog niet zo heel lang getrouwd’, vertelt Corry. ‘Soms dacht ik: zijn wij niet veel te oud voor hen? Maar het was misschien ook wel goed. Als ze zagen dat wij het al zo lang met elkaar hadden uitgehouden, gaf hun dat soms ook weer hoop.’

Over de auteur
Bram Beute en Peter Hommes

Bram Beute is predikant van de GKv Kampen-Zuid. Peter Hommes is predikant van de GKv Leusden. Beiden zijn redacteur van OnderWeg

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief