Een tuin met een boodschap

0

De tuin bij het kerkgebouw van de beide GKv’s van Ommen is tot nu toe onderhoudsarm. Maar dat gaat veranderen. De werkgroep duurzaamheid in Ommen is namelijk van plan om via deze tuin aan de mensen in de buurt te laten zien ‘hoe wij om willen gaan met Gods schepping en met zijn schepselen. Als we dat goed doen, kan een kerktuin uitdragen wat geloof voor ons betekent en dat geloven en respect hebben voor wat leeft met elkaar verbonden zijn.’

De commissie die over het beheer van het kerkgebouw gaat, heeft toestemming gegeven om een deel van de tuin alvast om te vormen. In een tijd waarin het aantal insecten terugloopt, wordt er een bijen- en insectenhotel geplaatst. De bijen komen af op een grasveld dat niet meer elke week gemaaid wordt, zodat er veel verschillende planten en bloemen kunnen groeien. Voor de toekomst zijn er nog meer plannen. Kan een deel van de tuin worden ingericht als kruidentuin, pluktuin of moestuin? Is het mogelijk een tuin met planten uit de Bijbel in te richten? Voor de uitvoering wordt een tuinwerkgroep opgericht, waarvoor nog mensen gezocht worden.

De boodschap van de werkgroep duurzaamheid komt over, ook in de buurt. Een voorbijganger zei: ‘Maar je doet het toch ook voor de bijen en andere insecten? En dat zijn toch ook schepselen van onze God? Eigenlijk hoort dat helemaal bij een kerk. Dat jullie dat in de tuin laten zien vind ik prachtig, misschien moet jullie dominee er maar eens een preek over houden.’

Ook de NGK Enschede werkt aan het aantrekkelijk maken van de kerktuin voor insecten en vlinders.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter