GKv en NGK vergaderen in 2020 deels samen

OnderWeg | 2 februari 2019
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

De GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK zullen in 2020 naar verwachting veel samen vergaderen. Dat is het voorstel van de Regiegroep Hereniging, samen met de GKv- en NGK-instanties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van deze vergaderingen.

Zowel de herenigingsvoorstellen van de regiegroep als de gezamenlijke plannen van veel deputaatschappen en commissies vragen volgens betrokkenen om gezamenlijke bespreking. Daaraan voorafgaand zal eerst moeten worden vastgesteld of het in 2017 uitgesproken verlangen naar hereniging een vervolg krijgt richting daadwerkelijke eenwording. Regiegroeplid Rob Vreugdenhil: ‘We willen eerst met elkaar onze mind opmaken, of we allemaal nog ervaren dat dit de koers is die God ons wijst.’

Om het proces met 70 afgevaardigden werkbaar te houden, is het plan om de inhoudelijke bespreking van rapporten en voorstellen in drie gemixte GKv/NGK-groepen van 20-25 afgevaardigden te houden. Die zullen conceptbesluiten voor de plenaire vergadering formuleren. In het komende halfjaar zullen de kerken afgevaardigden naar de GS en LV 2020 aanwijzen.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief