Column: Het went niet

Els van Dijk | 15 maart 2019
  • Blog
  • Column

Aan tafel zit de grote, kritische Loes. Zij huilt, omdat zij God nog niet gevonden heeft en ten einde raad is als dat dit jaar ook niet lukt. Ik spreek met Paula, die onlangs gewapend met een mes wanhopig het bos inliep om een eind aan haar leven te maken (gelukkig is het niet zover gekomen door de noodkreet die zij achterliet). En ik kom langszij bij Mieke, die al zo veel seksuele contacten heeft gehad dat je daar ‘meer dan vier handen voor nodig hebt om die te tellen, mevrouw’. Ze wil nu seksueel rein leven, maar heeft last van herbelevingen.

Het went niet. Jongeren die niet opgewassen zijn tegen het leven en er zelfs voortijdig mee willen stoppen. Het aantal zelfdodingen onder jongeren is de laatste tien jaar verdubbeld. Hoe kan dit toch? Natuurlijk wordt er naar verklaringen gezocht.

Dan wordt de Netflix-serie 13 Reasons Why genoemd, over een tiener die zelfmoord pleegt. Of de toename van psychische nood onder jongeren. Of de romantisering van de dood. Dat laatste merk je in de manier waarop jongeren er onderling over praten. Zij roepen al gauw in een appgroepje ‘ik wil dood’ en maken er bizarre grapjes over.

Ze maken er bizarre grapjes over

Maar er is meer. De doorgedraaide individualisering van de samenleving leidt tot zijns- en zinverlies. Onderzoek wijst uit dat in landen met een hoog welvaartsniveau die laag scoren wat zingeving betreft, het aantal zelfdodingen veel hoger is dan in armere landen. Dit komt overeen met Amerikaans onderzoek onder highschool-leerlingen. Ook daar blijkt psychische problematiek onder studenten een relatie te hebben met de afgenomen aandacht voor zingeving en de toename van sociale onthechting in de samenleving.

Luther zei het al: ‘Het hart is het meest typerend voor de mens. De menselijke identiteit ligt niet primair in denken of doen, maar in verlangen, in dat waarop een mens hoopt, waarop hij zijn vertrouwen stelt en in wie.’

Daarom wil ik voor jongeren een plek zijn waar de hoop levend gehouden wordt. Waar zij gekend worden. Waar ruimte is voor het aanboren van verlangen. Het is mijn verlangen om voor hen die op mijn pad komen mijn heiland te vertegenwoordigen. Zodat zij Hem gaan zien en de hoopvolle toekomst die Hij bereidt.

Over de auteur
Els van Dijk

Els van Dijk is directeur van de Evangelische Hogeschool.

Op weg met muziek

Op weg met muziek

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen
Zing een nieuw lied voor de HEER

Zing een nieuw lied voor de HEER

Jaap Cramer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief